5–4 for ny bru ved Glomdalsmuseet

Artikkelen er over 3 år gammel

Det gikk som Østlendingen har skrevet tidligere: Formannskapet i Elverum vedtok med 5 mot 4 stemmer at det skal bygges ny bru ved Glomdalsmuseet. Mindretallet vil ha 0+ (omtrent som i dag) med «noe» tillegg om utredning av ringveg.