Vegtrafikksentralen: Derfor var det spesielt glatt i elverumsområdet tidlig lille julaften morgen

Lille julaften utmerket Elverum og områdene rundt som spesielt utfordrende for trafikantene.