Vegvesenet har fått flere klager om støy fra nyvegen: Slik svarer prosjektlederen

Assisterende prosjektleder Arne Meland opplyser at det nå skal undersøkes om det er nødvendig med nye støyberegninger nord for rundkjøringen i Åkroken. I tillegg forklarer han hvorfor gamle riksveg 3 nordover fra Elverum ledes inn på Svingenvegen i stedet for inn på nyvegen.