Vegvesenet med tungbilkontroll: – Det var en del å ta tak i for å si det sånn

Nedslående resultat da etaten sjekket tungtransporten.