Det handler om Elverum kommunes langtidsparkering i Elvarheimgata i Leiret, foran politihuset.

Gårdeier YC Eiendom AS skal bygge ut politistasjonen mot vest, helt ut mot Elvarheimgata. På siden mot politihuset er det parkeringsplasser med lademuligheter.

Også tvers over vegen, altså mot grøntområdet som strekker seg ut mot riksveg 2, er det et område med langtidsparkering.

Men sistnevnte er kun en midlertidig løsning.

I forbindelse med reguleringsarbeidet, har Henri Auer i Arealtek sjekket om det er mulig å åpne for permanente parkeringsplasser på begge sider av Elvarheimgata. Svaret fra Statens vegvesen er negativt, ifølge en e-post til Elverum kommune.

«Når byggegrense ikke er regulert, gjelder vegloven og da 50 meters byggegrense mot riksveg. Byggegrensereglene omfatter også parkering. Nå er det vanligvis annen byggegrense i by, men i dette tilfelle vil kantparkering ligge bare 8–9 meter fra midtlinje nærmeste kjørefelt på riksveg 2», skriver planlegger Randi Sira i Vegvesenet.

Dersom det skulle bli nødvendig med eksempelvis breddeutvidelse på riksvegen i framtiden, er det ønskelig at området ikke er regulert for kantparkering. Da er det bedre at man beholder dagens regulering, som er annet trafikkareal.

Samtidig poengteres det at vegvesenet ikke vil motsette seg at det parkeres på stedet på samme måte som i dag.