Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

– Hogsten vil foregå på begge sider av riksveg 2. I den sammenheng vil det kunne bli noe trafikkdirigering på strekningen, med korte stans. Det er til dels store trær som skal felles, opplyser Sven Peder Sund i Statens vegvesen.

Arbeidet som starter opp i disse dager, vil pågå en måneds tid. Så lenge hogsten pågår vil det være skiltet på strekningen.

– Vi oppfordrer bilister og andre til å ta hensyn og samtidig ikke oppholde seg for nærme skogsmaskiner i arbeid, sier Sund.

Det er SB-skog som utfører arbeidet på vegne av Statens vegvesen.

– Arbeidet er første ledd i å gjennomføre et vedlikeholds- og utbedringstiltak på strekningen mellom Jømna og Haslemoen. Det vil si at vegen kan få slakere skråninger på sideterrenget, enkel grøfting og andre driftstiltak. Hogsten i seg selv vil også gi bedre sikt og trafikksikkerhet på strekningen, sier Sund.

Han understreker at det er inngått avtaler med grunneiere før trefelling finner sted og at prosjektet har vært gjenstand for reguleringsbehandling i både Elverum og Våler kommuner.