Dagen etter brukollapsen på Tretten den 15. august ble 14 andre tilsvarende trebruer stengt. Vegvesenet har nå kontrollert ni trebruer og fastslår at sju av disse ikke har god nok bæreevne, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

– Riktig å stenge

Bruene Moumbekken (Fredrikstad) og Tveit (Vang i Valdres) er åpnet for ordinær trafikk, mens Norsenga (Kongsvinger) og Evenstad (Stor-Elvdal) er åpnet med redusert belastning.

Evenstad bru ble åpnet 5. oktober.

– Evenstad bru blir i første omgang åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring og trafikkregulering. Dette er som et føre-var-tiltak, hvor sikkerheten økes ved å redusere belastninga. Det er for tidlig å si når brua kan åpnes for ordinær trafikk, det er en prosess som Innlandet fylkeskommune vil kjøre i fortsettelsen. Vi understreker at Evenstad bru er helt trygg for den trafikken som det åpnes opp for nå, sa seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i forbindelse med åpningen-

Evenstad bru gjenåpnes onsdag

Flisa (Åsnes), Sundbyveien (Eidsvoll), Sletta (Eidsvoll), Bliksland (Indre Østfold) og Skubbersenga (Eidsvoll) må holdes stengt i påventet av forsterkningstiltak.

For en ukes tid siden ble det konstatert svakhet på Flisa bru.

Vind kan utgjøre en slik risiko at det ikke blir aktuelt å åpne før brua er forsterket.

– Selv om vi ikke er ferdig med gjennomgang av alle bruene og oppsummeringen av funnene, så var det riktig beslutning å stenge disse bruene, sier Karbø.

– Gjennomgangen så langt har avdekket ulike avvik knyttet til prosjektering og utførelse for flere av bruene. Totalt er det funnet feil som krever forsterkninger før full gjenåpning på sju av de 14 bruene, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Venter på havarikommisjonens konklusjon

Tretten bru var en limtrebru og er av samme konstruksjon som en tilsvarende bru som kollapset på Sjoa i februar 2016. Det ble gjort en grundig inspeksjon av Tretten bru i fjor, uten at man fant noen feil. En lastebil og en personbil var på brua da den kollapset. Til alt hell kom begge bilførerne kom fra hendelsen i god behold.

– Vi går nå gjennom rapportene for å oppsummere funnene og hva de vil ha å si for framtidig regelverk og bruk av slike bruer. Men endelige konklusjoner kan vi ikke trekke før Statens havarikommisjon har konkludert om årsaken til kollapsen av Tretten bru, sier Karbø.

I påvente av dette vil ingen nye trebruer av denne typen bli godkjent av Vegdirektoratet.