Dette er det tredje året Veidemannsfestivalen blir arrangert.

– For 10 år siden startet vi arbeidet spesifikt med å bygge rendølens framtid på vår veidemannskultur. Etter noen år fant vi ut at vi måtte ha en festival knyttet til det, sier Fiskvik.

Fredag er det fagseminar på Øiseth Hotell.

Der vil historieformidler Ole Nashoug fortelle om mammuten som var istidens kjempe, hvordan den kom og hvorfor den forsvant. Fylkesarkeolog Ove Holseng tar for seg Rendalens historie med bosetting og arkeologi etter siste istid, mens Heidi Carine Brimi fra «Hands on History» foredrar om hvordan Rendalens historie kan legge grunnlaget for framtiden.

Rendalens kulturminneplan blir presentert av kultursjef Per Ivar Strømsmoen.

– Selv om fagseminaret er for spesielt interesserte er det viktig for alle målgrupper. Alle rendøler og eiere av fritidsboliger, i det hele tatt alle som har et forhold til Rendalen er hjertelig velkommen, fortsetter Fiskvik.

Lørdag er det masse aktiviteter for barn og voksne i Kulturparken på Åkrestrømmen. Blant annet har Camp Bjøntegaard Veidemannsaktiviter for barn, mens Happy Skvett står for underholdningen.

Det blir også muligheter for en rundtur med MS Storsjø på Storsjøen, og på kvelden er det konsert med Bjørn Eidsvåg i Renåfjellet.

Søndag er det familietur til fortiden i Mefurua, Sølen. Temaet er hvordan jakt og fiske egentlig gikk for seg for 1.000 år siden, og hvordan de skaffet seg utstyret de trengte. Samme dag er det også mulig å bli med på oppdagelsesferd i Jutulhogget.