Rendalen har vanligvis en rekke festivaler og kulturarrangementer gjennom sommerhalvåret, men korona-situasjonen har i år sterkt begrenset både antall og omfang.

Fiskefesten ble riktignok arrangert, men i en tilnærmet heldigital versjon, uten de sedvanlige sosiale samlingene. Veidemannsfestivalen, som er en markering av rendølenes røtter kompenseres for dette, i kombinasjon med to nasjonale aktiviteter som Rendalen Næringsforening i samarbeid med Rendalen kommune synes passer perfekt sammen; Kulturminnedagene og Friluftslivets Uke.

Kulturminnedagene har i år «LÆRE BRUKE BÆRE» som tema, og Friluftslivets Uke inviterer hele Norge til å bli med ut i naturen.

– Veidemannskulturen er Rendalens naturgitte arv, og vil også være grunnlaget for vår framtid. Den er blant mange av Rendalens fremste attraksjoner, og er tuftet på hva naturen har å by på. Ofte kombinert med kultur nedarvet gjennom generasjoner, og som Rendalen har nærmest i overflod av, både natur, naturressurser, kulturminner- og kulturmiljøer, gjerne i en kombinasjon, samt en særegen historie, geologi, flora og fauna, sier Fiskvik.

I tillegg legger arrangørene opp til å inspirere enda flere til å komme seg ut i naturen og lære om Rendalens kulturminner og attraksjoner, ha det gøy og skape gode opplevelser!

– Vi byr på et tettpakket, rikholdig og variert program, men vil selvfølgelig forholde oss strengt lojalt til de gjeldende smittevernregler. Rendalen har så langt ikke hatt noen Covid 19-smitte, og slik ønsker vi å fortsette. Dette betyr noen begrensninger, men ettersom vi tilbyr noe for enhver smak burde mulighetene være store for at alle får med seg noe som både er spennende, underholdende og lærerikt, fortsetter Fiskvik.

Det aller meste av aktivitetene i årets Veidemannsfestival er lagt til den «ytre bygd». For 2021 er planen å ta i bruk Rendalstunet og den rehabiliterte og ombygde «Gammelskola» (Berger skole) i tilknytning til Rendalen Bygdemuseum som senter for aktivitetene, og ha den «øvre bygd» og områdene fra Jutulhogget til Rendalen Østfjell som tyngdepunkt for alle aktiviteter i programmet. For eksempel. er Rendal Renselskap 100 år i 2021. Rendalen har svært mye å by på og har store avstander. Derfor har Veidemannsfestivalen lagt opp til litt konsentrasjon av aktiviteter, avslutter han.