Utdanningsdirektoratet la onsdag ut smitteveilederen som er blitt til i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Det anbefales tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna. Innen gruppa kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre. Sammensetningen av gruppen kan endres ved behov, men ikke oftere enn ukentlig. Endring skal skje etter en helg, slik at det er minst to dager uten kontakt mellom barn og ansatte.

– På den måten blir det færrest mulig nærkontakter ved påvist sykdom hos et barn eller en ansatt. Det er en fordel at barna ikke omgås mange øvrige barn på fritiden, heter det i veilederen, som ble lagt ut på Utdanningsdirektoratets nettside onsdag.

Løsninger som passer lokalt

Regjeringen har bestemt at barnehagene kan åpne igjen mandag, og veilederen inneholder en lang og spesifikk liste som tar for seg tetthet i grupper, håndhygiene, henting og levering, matservering og mye mer.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) understreket likevel at veilederen skal gi fleksibilitet for å finne løsninger i den enkelte barnehage. Hun viser til at det er store forskjeller mellom barnehagene, blant annet når det gjelder lokaler.

– Det er grenser for hvor detaljert man kan gå ut i en slik veileder, sa Melby da hun la fram tiltakene onsdag.

Noen barnehager kan måtte begrense åpningstidene for å få nok bemanning gjennom dagen, påpeker hun. Det kan også være behov for å ha bedre oversikt over når foreldre skal hente og levere enn vanlig.

LES OGSÅ: Melby: Det er trygt å åpne barnehagene

Tilstede på dagens pressekonferanse er justis- og beredskapsminister Monica Mæland og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Helsedirektør Bjørn Guldvog, Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet, og direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet vil også være til stede. Pressekonferansen starter som vanlig klokken 16.00.

Lite smitte blant barn

Melby mener det er trygt å åpne barnehagene nå og viser til tall fra Sverige som viser at det ikke har vært utbrudd av smitte i skoler og barnehager der. Undersøkelser blant skolebarn på Island viser heller ikke påvisbar smitte.

– Det å holde barnehager stengt er et svært inngripende tiltak både for barna selv og samfunnet vårt, påpekte hun.

Veilederen inneholder en lang rekke anbefalinger og en sjekkliste som barnehagene skal bruke. Det generelle rådet om å holde to meter avstand vil ikke gjelde i barnehagen. I stedet satses det altså på små grupper, mye utetid og mye vasking.

– Ikke alle svar

Leder Mette Nord i Fagforbundet, som organiserer mange barnehageansatte, mener veilederen er et utgangspunkt, men at den ikke gir svar på alle utfordringer. De ansatte må være trygge, påpeker hun.

– Det blir viktig framover å lytte til de ansatte, gi dem gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake. Vi forventer at myndighetene raskt svarer på de spørsmålene som vil komme framover, sier hun.

LES OGSÅ: Mæland: Barnehageansatte kan få erstatning om de smittes av korona

Utdanningsforbundets Steffen Handal sier mange har vært spent på rådene om hvordan barnegruppene skal organiseres.

– Veilederen har etter mitt syn gode og ambisiøse intensjoner, fordi det legges vekt på at barna skal være i faste grupper med færre andre. Det vil redusere smitterisiko. Samtidig er det vår oppfatning at dette vanskelig lar seg gjennomføre uten redusert oppholdstid for barna, mener han.

Han er glad for at myndighetene legger opp til å justere rådene når man har fått mer erfaring med praksis i hverdagen.

LES OGSÅ: Skoleveileder kommer senest mandag

LES OGSÅ: Arbeiderpartiet mener veilederen for barnehagene kommer for sent