Gå til sidens hovedinnhold

Velkommen hemmat, takk og farvel til ansatte i Åsnes-kirken

Gudstjeneste med dåp og nattverd var rammen rundt presentasjonen av ny prost og kirkeverge, samt avskjed med en ansatt ved kirkekontoret. Det foregikk i Åsnes kirke.

Sokneprestene David André Tys og Runar H. Olsen sto for den kirkelige handlingen sammen med hjemvendte Trine Færevåg, tidligere sokneprest i Åsnes fra 1996 til 2008 og deretter i jobb i Sjømannskirken i Stockholm og Spania, nå innsatt som prost i Solør, Vinger og Odal prosti.

Hun syntes det var ekstra stort at hun fikk medvirke ved gudstjenesten i Åsnes kirke som den første kirken etter hjemkomsten. Hun ble da også tatt godt imot. Nå blir hun sjef for samtlige prester i prostiet og sier at hun gleder seg til å ta fatt.

Avskjed og velkomst

Velkomst ble det også for Tord Langmoen som er tilsatt som ny kirkeverge i Åsnes. Han har virket i stillingen i tre måneder allerede og gjort seg kjent med menighetene i Åsnes.

– Det gikk ikke mange dagene før Tord imponerte med nye impulser og handlekraft, sa fellesrådets leder, Åse Lund Støen.

Langmoen har vært aktiv i kirken lenge, har sittet i menighetsråd i Arneberg og Eidsvoll, hvor han og familien bor. Han har hatt lederstillinger i næringslivet, men aldri før nå i kirken.

I Eidsvoll minnet noen venner ham på at man ikke blir profet i eget rike da det ble kjent at han skulle bli kirkeverge i Åsnes.

– For det første er det kirkeverge jeg skal være, ikke profet. For det andre er det mye pent å si om Åsnes, sa Langmoen.

Han besteg søndag prekestolen og talte lettforståelig ut fra Lukas kapittel 15, som ble dagens evangelium.

– Kommer dere i beit for prest noen gang så kan dere snakke med Tord, ble det sagt etter gudstjenesten.

Klippe forsvinner

Ellers ble det takk til og avskjed med Grete Embretsen som har jobbet ved kirkekontoret i Åsnes i 24 år. Leder i Åsnes menighetsråd, Ann Kristin Botten Øwre, ønsket den nye kirkevergen velkommen og gledet seg til å samarbeide med ham.

Til avtroppende Embretsen sa hun:

– Du har et varmt og raust hjerte.

Grete Embretsen takket for alle pene ord og gaver. Det som kanskje hadde gledet henne mest var å bli kalt kirkelig mor og også fått betegnelsen truverdu (troverdig).

Kommentarer til denne saken