Gå til sidens hovedinnhold

Vi forbrukere burde stått i hopetall på barrikadene for den norske bonden nå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et bondeopprør på gang!

Et opprør og oppgjør, som burde engasjert oss forbrukere og politikere i minst like stor grad som bonden selv.

Dette er mye mer enn et lønnsoppgjør, eller en kamp om produksjonstilskudd og subsidier.

Dette handler faktisk om å sikre matproduksjon, kvaliteten på maten, forvaltning av dyrket inn- og utmark, drive godt skogbruk, sikre god dyrevelferd og trygge verdiskapning og utvikling i distriktene.

Bønder har tradisjonelt vært gode forvaltere av jakt- og fiske i skogen, innsjøer og elver i Innlandet.

Dette kunne lokalsamfunnene nyte godt av, og var sunne tilskudd til forråd og inntekt på gårdene, sammen med produksjon og salg av frukt, grønnsaker og rotfrukter.

Bondens inntekt har i de senere år bare falt og utgiftene økt, og bøndene har heller snevret inn på mangfoldet og forsøkt seg på rendyrking av konsepter i kampen om å øke effektivitet og inntekt.

Vi forbrukere burde stått i hopetall på barrikadene for den norske bonden nå, og spesielt i Innlandet som er Norges største jord- og skogbruksfylke, med generering av mange eksterne arbeidsplasser.

Norge ligger lavest i Europa på antibiotika-bruk. Til sammenligning bruker Sverige, som ligger på 2. plass i lav antibiotika-bruk, nesten dobbelt så mye som Norge.

Jeg er overbevist om at å gjøre drastiske grep for å øke inntekten til den norske primærnæringen er en ønsket utvikling for økt verdiskapning, sysselsetning i distriktene og sikring av selvforsyningsgraden av god, sunn og kortreist mat til oss alle.

For INP er det et mål å stoppe nedleggingstrenden, få flere heltidsbønder og legge til rette for drift ut fra de lokale og geografiske ressursene.

Vi vil kjempe mot pågående energipolitikk, som vil påføre også landbruket økte strømpriser.

Vi vurderer det slik at det norske landbrukets aktiviteter ved å dyrke jorda, røkte skogen, produsere kjøtt og andre næringsmidler i god tradisjon, har svært liten, eller ingen negativ påvirkning på klimaet.

Vi støtter ikke en politikk som setter verdiskapende begrensninger for landbruket basert på klimafrykten.

Vi går for tradisjonsrik norsk «bondekost», og sunt «bondevett».

Når det gjelder produktomsetningsleddenes fortjenestemarginer og de negative påvirkningene fra EØS avtalen, så vil det være en del av vårt fokus innen landbrukspolitikken.

Vi i Industri- og Næringspartiet ønsker levende bygder, større grad av selvforsyning og en innovativ og fremoverlent landbruksnæring, og støtter derfor bondens kamp for økte inntekter og utviklingsmuligheter.

Årets valg blir et verdivalg.

Tom Noreng
Leder i Industri-og Næringspartiet Innlandet

Kommentarer til denne saken