Gå til sidens hovedinnhold

Vi har store forventninger

Rammevilkårene for næringslivet er svært viktig for framtidas Innlandet.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Denne uka får Norge ny regjering og mens vi tror og tviler, spekulerer og gjetter på hvem som blir nye statsråder, hvilke områder de to regjeringspartnerne har satt øverst og først, og hvilke seiere og nederlag de har gått seg på i forhandlingene, bør vi også ta med oss noen fakta.

Koronapandemien og norske og internasjonale tiltak mot denne har ført til det raskeste produksjonsfallet i norsk økonomi noen gang.

Det er for tidlig å si hvordan næringslivet, og med det arbeidslivet, vil komme ut av krisa. Regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, delte nylig fra en av deres undersøkelser at 9 av 10 av bedriftene i Innlandet nå vurderer den generelle markedssituasjonen til god eller tilfredsstillende. Videre forventer tre av ti økende omsetning de neste tre månedene, samtidig som det fortsatt er mange skjær i sjøen.

Derfor kviler det et ekstra stort ansvar på den påtroppende regjeringen, som skal styre landet ut av pandemien i ei tid da det er påkrevet med utjevning av forskjeller og et grønt skifte.

Rammevilkårene for næringslivet, inkludert jord- og skogbruksnæringa, er svært viktig for framtidas Innlandet. Vi ligger høyt på statistikken over andelen av sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning.

Det representerer viktige arbeidsplasser i dag, men de store samfunnsoppgavene må løses i en kombinasjon av privat og offentlig næringsliv.

Når det nå skal legges fram både ett og to forslag til statsbudsjett for neste år, forventer vi å finne konkrete forslag til hvordan vi kan sikre beredskap og miljø gjennom å være sjølforsynt med alt fra mat (landbruk) til legemidler (Curida), og at skogressursene våre benyttes ytterligere i klimakampen.

Kommentarer til denne saken