(Hamar Dagblad)

Når man i denne alvorlige globale krisen ser på hvilke yrkesgrupper som er særdeles viktige i en krisesituasjon, tenker jeg at det er et paradoks at vi som jobber i skolen gjennom utviklingsprogram som Kultur for læring, i en årrekke har fått beskjed om at utdanningsnivået i Norge er for lavt.

Vi skal motivere elevene til å ta mest mulig utdanning. Jeg er ikke uenig i at vi skal motivere elevene, men vi skal også anerkjenne det yrket de vil ha. Uansett yrkesvalg så kreves det god og systematisk jobbing gjennom hele skoleløpet.

Når man nå ser på hvilke yrker som blir ansett som samfunnskritiske for å opprettholde et fungerende samfunn i krisetid, så er dette yrker innen transport, logistikk, helse og omsorg, renhold, renovasjon, butikk, nødetater, bønder og så videre.

Bare noen få av disse eksemplene krever en master fra høgskole/universitet, men de er livsviktige for at samfunnet ikke kollapser totalt i en krisetid. Disse MÅ på jobb for at samfunnet skal fungere og har krav på barnepass i skole og barnehage.

Krisen viser at yrkene som ofte blir «snakket ned», faktisk er blant samfunnets viktigste yrker! De holder hjula i samfunnet i gang.

Vi må snart forstå at vi må begynne å framsnakke ALLE yrker i landet vårt. Alle skal ikke og kan ikke få en master. Jo fortere vi evner å forstå dette, jo fortere vil vi få et samfunn hvor man i størst mulig grad viser respekt for den jobben hver og en av oss gjør hver eneste dag.

Om det er noe jeg håper vi lærer av denne krisen her, så er det nettopp det. At vi kan få økt forståelse for hverandres yrkesvalg og at alle skal få lov til å være stolte av den jobben de gjør.

Vi er alle en del av et velsmurt maskineri og vi trengs alle sammen, uansett yrke. Det viser denne krisen oss.

Vi trenger et varmt samfunn nå der alle er med, uansett rang og tittel.

Ønsker alle ei riktig god påske, vis respekt for hverandre og ikke minst vis medfølelse i en svært vanskelig tid for oss alle sammen. Jeg tenker spesielt på de hjemløse, folk som nå sitter alene uten noe form for nettverk og på alvorlige syke som er livredde for å bli smittet.

Nå er tida inne for å vise hverandre omsorg, kjærlighet og omtanke.

Det er nå vi får vise om vi er «hel ved» eller ikke.