– Vi må få en hyttepolitikk som passer til den måten nordmenn lever på

– Nå må det bli en ny nasjonal hyttepolitikk, sier lederen i Utmarkskommunenes Sammenslutning, Hanne Velure. Det holder ikke lenger at det bare er de fastboende som er grunnlaget når kommunene skal dimensjonere og finansiere beredskap og offentlige tjenester i hyttekommuner. Hytteeierne må også telle med.