Gå til sidens hovedinnhold

Vi trenger restaurant- og matfag i lokalmat-regionen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nord-Østerdal har blitt en region som er kjent for lokalmat og matindustrien sin. Vi har fått en sterk kultur for mat og sysselsettingen innenfor matproduksjon har økt i regionen samtidig som den har gått ned i resten av landet. Vi trenger stadig mer fagfolk med kunnskap om mat, men nå vil fylket legge ned VG2 Kokk- og servitør på Nord-Østerdal VGS.

Restaurant og Matfag ved Nord-Østerdal VGS er per dags dato det eneste tilbudet mellom Hamar og Melhus. Mange som velger Restaurant- og Matfag på Tynset har lyst til å holde seg i regionen mens de lærer om mat, uten å være nødt til å måtte flytte på en hybel mange timer hjemmefra for å fortsette utdanningen sin. Dette kan føre til at mange lar være å velge Kokk- og Servitør VG2, det er jo veldig synd i og med at vi spesielt her i regionen trenger faglærte innenfor matbransjen. Bedriftene i området er avhengig av ny rekruttering av yngre folk for å ivareta matkulturen vi har nå gjennom flere generasjoner.

Røros betegnes som «lokalmat-hovedstaden». Det satses på lokalmat og dermed bærekraft, fra råvareproduksjon i landbruket via lokal foredling til salg av ferdig produkt. Mange hoteller og spisesteder i regionen bygger sin drift på lokalmat av høy kvalitet for å tilby reiselivet noe unikt. Dette utgjør til sammen mange sårt tiltrengte arbeidsplasser og arbeidsplassene må fylles med kompetente fagfolk for at bedriftene skal kunne overleve. Da virker det feil å stenge det eneste VG2-tilbudet innenfor Restaurant- og Matfag vi har i regionen. Det vil være riktigere å spørre seg om hvorfor søknaden til dette utdanningstilbudet er lav og heller gjøre noe med det. Vi må vise at vi har tro på mat som en utdanningsvei og ett yrkesvalg.

I Norge skal alle barn og unge ha like rettigheter til å få den utdanningen de ønsker. Dette skjer ikke om alle tilbud sentraliseres. Ja, vi har for få søkere i forhold til normtallet, men i forhold til Hamar er det en større prosent av søkermassen her i regionen som søker på Restaurant- og Matfag på Nord-Østerdal VGS. Det å behandle Restaurant- og Matfag tilbudet i Nord-Østerdalen på samme måte som i større byer blir feil. Søkerne på VG1 må også kunne ha forutsigbarhet om at skoletilbudet deres til VG2 vil bestå. Løsningen for å øke interessen i faget er ikke å stenge VG2 men å vise at det er ett fag med store muligheter for dem som utdanner seg innenfor det.

Det er stadig nye saker i media om at vi mangler fagfolk og kokker, samtidig nedprioriteres det å ta de grepene som trengs. Nordmenn liker å gå ut og spise god mat, de liker å ha gode råvare i butikkene som er foredlet av gode fagfolk. Da kan vi ikke prioritere penger og sentralisering over skoletilbudet. Skal vi kunne utdanne gode fagfolk med en god kompetanse innenfor Restaurant- og Matfag starter det med ett godt skoletilbud ute i distriktene.

Elever ved
Kokk- og Servitør VG2
Restaurant- og Matfag VG1

Kommentarer til denne saken