Denne amatørfilmen fra kjøring i Storgata og på Rv 25 i Elverum i 1977 er av stor historisk interesse siden den viser vegene slik de var for cirka 40 år siden