Torsdag var Kjell Karlsen, Eiendomssjef i Elverum kommune, på befaring i anlegget som står åpent under vanntårnet på festningen.