Gå til sidens hovedinnhold

Viktig å ha med seg i det politiske ordskiftet at en skal ikke til enhver tid sette det ene opp mot det andre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Løten Kommune har over lengre tid satset og utviklet sentrum i kommunen vår. Det utarbeides en ny sentrumsplan og det har i denne prosessen kommet inn mange gode ønsker i arbeidet. Det er en viktig del i utviklingen av sentrum, med levende butikker, lekeområder for barn og unge, sitteplasser for unge og eldre. Vi har nettopp avduket en mini-park som inneholder mange elementer som innbyggere i innspillsrunder har savnet tidligere. Prosjektet sett farge på sentrum har også blitt til etter flere innspill fra innbyggerne våre, med ønske om mere farger, grønne lunger, sitteplasser, park og ny julegate. I dag er Løten sentrum et typisk norsk tettsted med mange grå bygninger. Det er utviklet en fargepalett som er inspirert av de sterke fargene Munch brukte i sine bilder, og denne fargepaletten skal bli et gjennomgangstema i Løten. Noen bygninger har allerede begynt å få nye farger.

Det å ha det pent rundt seg er en veldig viktig faktor for trivsel og stolthet. Det ble i fjor satt i gang en «aksjon» for å forbedre julegata og det ga effekter. De største effektene er først og fremst gjennom samhold fordi dette var noe innbyggerne i Løten gjorde sammen. 13 girlandere og 19 lyslenker i trær supplert med den pynten som allerede eksisterer, vil gi en helhetlig og fin løsning for Løten. Girlandere med granbar, lys og pynt er med på å forsterke det koselige inntrykket og er et visuelt utrykk som passer Løten. Lyslenker i trærne gjør det pent i sentrumskjernen og i innkjøringen til sentrum fra alle tre retninger. Stjerner og lysskjørt som har hengt oppe til nå vil ikke henge på de stolpene som får girlandere, men på andre lyktestolper. Dette gjør at julegata kan spres over et større område og vi skaper en atmosfære for julehandelen i Løten.

I debatten i kommunestyret kom SV opp med et alternativt forslag om å bevilge 200.000 kr til sosialhjelpsmottakere. Det er et godt og viktig forslag, men det er også viktig å ha med seg i det politiske ordskifte at en skal ikke til enhver tid sette det ene opp mot det andre. Her er det fremmet en sak fra rådmannen om å bruke midler på en julegate, da må en ta stilling til ja eller nei til nettopp det. Ordninger som går direkte inn i driften til en kommune, må en ta grundige diskusjoner på i budsjettprosesser hvor en også ser på hvordan vi best mulig disponerer et kommunalt budsjett på nesten en halv milliard. Vår viktigste oppgave er å sørge for gode tjenester for våre innbyggere og bidra til trivsel!

Tilbake til ny julegate i Løten, det er et tiltak i fortsettelsen av alt det positive som skjer i sentrum. Den finansieres av reserverte tilleggsbevilgninger som vi i budsjettarbeidet for 2020 satte av 1 million til. Det er en beskjedent beløp for en kommune med et årsbudsjett på 500 ganger så mye. Den nye oppgradering av «Jul i Løten» koster 400.000 kr som en enkelt investering. Sier vi at levetiden på julegata er 15 år, så har vi en kostnad på ca. 27.000 kr årlig for at det skal være jul i sentrum og god atmosfære for næringslivet vårt. Kommunen vår skal med stolthet koste på seg det til vårt lokalsamfunn. Dette er sentrumsutvikling!

Senterpartiet i Løten arbeider målrettet for å utvikle sentrum som et sentrum, og skape stolthet av, og i kommunen vår. Vi som folkevalgte må løfte politikken vår i de forum en sammen skal meisle ut retningen for våre kjernesaker som omhandler driftsbudsjettet i en kommune. Det blir ny julegate, og det kommer alles innbyggere og besøkende til å ha glede av i mange år fremover.

Vi er stolte av utviklingen og aktiviteten som skjer i Løten!

Mette Stikholmen, Leder i Løten Senterparti
Marte Larsen Tønseth, Ordfører i Løten Kommune

Kommentarer til denne saken