Gå til sidens hovedinnhold

Viktig endring i valgloven

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) har i mange år kjempet for at personer som har behov for assistanse ved valggjennomføring kan få hjelp til å stemme av en person som man selv peker ut. Det regjeringsoppnevnte Valglovutvalget, som leverte sine forslag i mai 2020, foreslo at velgere med behov for assistanse selv kan velge sin ledsager i valgavlukket, i tråd med FFOs syn. Dette ble hurtigbehandlet i departementet og blir nå gjeldende rutine ved årets stortingsvalg og framtidige valg. Det innebærer at det er ikke lenger nødvendig at en valgfunksjonær blir med inn i valgavlukket dersom du velger å få hjelp av person du selv peker ut.

Men vi vet dessverre at mange valgmedarbeidere har for liten kunnskap om lovverket og ikke nødvendigvis er klar over denne endringen. Det fører til at mange ikke får stemt på den måten de ønsker. Dette skal ikke skje, men vi håper ved dette valget å unngå uheldige episoder og presseoppslag slik at alle som ønsker å stemme får gjennomført dette på en god måte. Grundig opplæring av valgfunksjonærer er derfor svært viktig, noe den enkelte kommune har ansvar for.

Når kommunene velger ut valglokaler, skal de ivareta tilgjengelighet til og i valglokalet. Evaluering etter gjennomføring av valg viser at det ikke er alle kommuner som husker på dette. Prinsippet er at det skal være enkelt for alle velgergrupper å komme seg inn i lokalet uten å møte på hindringer. Det skal også være mulig for alle velgergrupper å komme seg enkelt rundt i valglokalene uten å møte på hindringer. Dette betyr at kommunene må sørge for at det er god plass i og rundt valglokalene. Videre så skal kommunene sørge for at valglokalene er godt skiltet og belyst, slik at alle velgere enkelt kan navigere seg inne i lokalet. FFO mener at de kommunale rådene for funksjonshemmede må inkluderes i valgforberedelsene og gjennomføre befaring i valglokalene i forkant. Dette vil bidra til en god valggjennomføring for alle.

Godt valg

Kommentarer til denne saken