Terrordømte Anders Behring Breivik (42) har bedt om prøveløslatelse etter at han i 2012 ble dømt til 21 års forvaring for terrorhandlingene han utførte i regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011.

Kort fortalt betyr en forvaringsdom at retten mener den dømte regnes som så farlig at det må vurderes om han eller hun i det hele tatt skal slippe ut. Alle forvaringsdømte har rett til å be om prøveløslatelse etter ti års soning. Også Behring Breivik og i går startet saken i Telemark tingrett som har satt av tre dager til saken. Terroristens advokat, Øystein Storrvik har ikke svart på hvor sannsynlig har tror at utfallet blir prøveløslatelse, men har sagt han skal argumentere så godt som mulig. Påtalemyndigheten mener på den andre siden at det er stor fare for at Breivik skal begå ny alvorlig kriminalitet dersom han slippes ut.

Det er ingen som tror Breivik vil slippes ut fra sin spesialbygde avdeling ved Skien fengsel der han har sitter i full isolasjon. Derfor mener blant annet lederen av Stortingets justiskomite, Per-Willy Amundsen (Frp), at det vi er vitne til i Telemark tingrett om dagen er sløsing av både tid og penger. Han mener at all fengselsstraff skal sones i sin helhet, særlig straffer som er idømt for de mest alvorlige forbrytelsene. Justispolitiker for Ap på Stortinget og Utøya-overlevende Kamzy Gunaratnam er av dem som er helt uenig og mener det er ekstra viktig å følge rettsstatens prinsipper i terrorsaker.

Det er et paradoks at det er våre demokratiske og rettslige prinsipper som gir 22. juli-terroristen mulighet til å prøve sin sak

Det er et paradoks at det er våre demokratiske og rettslige prinsipper som gir 22. juli-terroristen mulighet til å prøve sin sak. Det var jo nettopp disse han angrep gjennom sine grufulle handlinger. Men det er også derfor det er viktig ikke å bøye av. Ikke særbehandle, men vise full tillit til systemet og prinsippene våre.

For mange blir påminnelsen om tragedien tung og terroristens høyreekstreme tankegods med nazihilsener i all offentlighet opprivende.

Men saken er viktig for vårt demokrati.