Gå til sidens hovedinnhold

Vil bevare akuttsykehusene

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Sykehuset Innlandets brutale kutt i tilbud flere steder i regionen vår rammer de mest sårbare. Fjerning av døgnplasser for barn og ungdom i Innlandet vil føre til lengre ventelister, større press på poliklinikkene og de få akuttplassene som finnes. Dette vil medføre at barn og unge i økende grad må innlegges på plasser for voksne med tunge lidelser, med de konsekvensene dette har for unge i en allerede vanskelig situasjon. Mange av kuttene begrunnes ut fra at det må spares til nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua. Styret i Helse Sør-Øst vil ikke være med å finansiere et nytt hovedsykehus før Sykehuset Innlandet (SI) får bedre økonomi. Vi frykter det vil bety flere brutale kutt framover.

Hvilke av akuttsykehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik som vil bestå er fortsatt uavklart. Styret i SI har vedtatt at det bare er ett av sykehusene som får fortsette som akuttsykehus og ett skal brukes til planlagte behandlinger. Når akutte situasjoner oppstår kan det være avgjørende å ha kort vei til nærmeste sykehus. Hvis akuttmottakene på de lokale sykehusene blir lagt ned kan det få store konsekvenser for liv og helse. Dette gjelder både i forhold til somatikk, fødetilbud og psykiatri. Det nye Innlandet fylke vil bli stort i utstrekning, og med den planlagte sykehusstrukturen vil de fleste få lengre vei til sykehuset.

Vi har fått et helsevesen som glemmer menneskene i sine tall og beregninger

 

SI ønsker også å legge psykiatrien inn i det nye Mjøssykehuset, og at sykehusene Sanderud og Reinsvoll avvikles. Dette mener vi er veldig trist, da omgivelsene og tilbudene på sykehusene er tilrettelagt for god miljøterapi. SI Reinsvoll tilbyr terapiridning, svømmehall, aktivitetsbygg med ulike tilbud og fantastisk turområder. Dette er grønn resept på god psykisk helse!

Vi har fått et helsevesen som glemmer menneskene i sine tall og beregninger. Helseforetakene ser ikke pasientenes reelle behov, de ser ikke de fortvilte pårørende og de ser heller ikke at de ansatte må ha gode vilkår for å kunne yte sin kompetanse på en god måte. Helseforetakene mangler det aller viktigste vi har i helsevesenet: Erkjennelsen av at vi er medmennesker, også i situasjoner der vi får en rolle som pasient, pårørende eller behandler. MDG vil skape et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Det betyr at vi ser menneskene og vil forsikre oss om at de som trenger hjelp, får hjelp. Derfor vil MDG Innlandet kjempe for å bevare akuttsykehusene i regionen.

Kommentarer til denne saken