(Hamar Dagblad)

Vis-à-vis jernbanestasjonen, helt nede ved mjøskanten skal etter planen Innlandet Science Park stå klart i løpet av fem år. Da skal tre signalbygg føres opp der det første byggetrinnet er på 12. 000 – 15. 000 kvadratmeter. Byggestart for Innlandet Science Park er om ca. to år og det skal investeres om lag en milliard kroner i strandsonen. Det er i dag Bane Nor Eiendom som eier jernbanestasjonsområdet og prosjektdirektør Per Atle Tufte ser et stort potensial i Hamar.

– Hamar er absolutt en av satsingsområdene våre. Her har vi mye eiendom og det er en by vi har stor tro på, sier han.

Styrker regionen

Så til spørsmålet mange sikkert stiller seg: Hva er egentlig en Science Park?

En Science Park er et økosystem hvor høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid mellom gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

– Konseptet er velutprøvd. Ideen er at kunnskapsrike mennesker fra et mangfold av fagfelt og næringer kommer sammen, styrker fagmiljøer og skaper nye koblinger og ideer. I sum – og gjort riktig – viser erfaringen fra andre land at en Science Park styrker regionens attraktivitet og verdiskaping. Her ser vi en mulighet til å ta ut det potensial som er i vår region. Ambisjonen er å bli en nasjonalt ledende science park, lokalisert her i Hamar, og samtidig ta en internasjonal posisjon på utvalgte områder. Det som er mest nærliggende å tenke på da er bioteknologi og bioøkonomikjeden, sier direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug.

– I tråd med vår tradisjon

Konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg synes Innlandet Science Park er et veldig spennende prosjekt.

– Byggingen av denne kunnskaps- og forskningsparken er noe av det mest spennende vi som bank har kunnet bidra til gjennom årenes løp. At Sparebankstiftelsen Hedmark har løfteevne til å fremme skaperkraft og utvikling i regionen på denne måten, er i tråd med vår tradisjon og misjon som sparebank, så dette gleder oss stort. Det er for øvrig det største enkelttiltaket i samfunnsengasjement gjennom at vi bidrar indirekte til prosjektet og utviklingen. En betydelig investering i infrastruktur for å støtte opp om utviklingen i næringslivet i Innlandet, sier han.


Mange er interesserte

Dobloug kan røpe at etableringen vekker interesse.

– Etter lanseringen av ideen for et par år siden har vi fått svært mange positive tilbakemeldinger og flere bedrifter og miljøer har allerede meldt sin interesse for å være lokalisert i det nye bygget. De ser at samarbeid på tvers av sektorer er vegen å gå for å styrke konkurranseevnen, sier han.