– Ved å arrangere hyggelige treff for eldre, hjemmeboende, er målet at flere skal være forberedt på hva som kan skje dersom det skulle oppstå branntilløp i eget hjem, forklarer Anders Tremoen, branningeniør i Midt-Hedmark brann og redningsvesen.

Sammen med sanitetsforeningene på stedet arranger de nå nye trygghetstreff i Åsnes og i Åmot.

– Svært vellykket

– Vi håper å gjenta suksessen vi hadde med dette da vi arrangerte det i Elverum i mai. Mange meldte seg på. Det var så hyggelig å se at hele vognhallen på Beredskapssenteret var fullsatt, forteller Tremoen.

Han sier at tilbakemeldingene i etterkant har vært veldig gode og at det var tydelig at dette var et etterlengtet tiltak.

– Å kunne møtes for å øke kunnskapen om brannsikkerhet i hjemmet, men også, og ikke minst, få møte andre kjente i hyggelig lag, er forebyggende på mer enn en måte, tror Tremoen.

Sosialt og livreddende

I disse dager sendes det ut invitasjoner via hjemmetjenesten og andre kanaler til de som er i målgruppene for en slik samling.

Nå er det innbyggerne i Åmot og Åsnes som får muligheten til dette lavterskeltilbudet med påfyll av livreddende kunnskap.

– Det serveres gratis mat, det blir underholdning og tid til mye god prat rundt bordene. Det blir også en presentasjon med gode tips til brannsikkerhet og hva du kan gjøre dersom uhellet er ute, sier branningeniøren.

Han legger til at det vil deles ut utstyr (slukkeskum og branntepper) med påfølgende demonstrasjon.

Gjester som ønsker det får øve på slukkeøvelser sammen med brannmannskaper.

Samarbeid

Prosjektet «Trygghetstreff Innlandet 2022» er et samarbeid mellom sanitetskvinnenes foreninger på de ulike stedene, El-sikkerhet Norge As, kommunene og brannvesenet.

– Målet er å samle de risikoutsatte gruppene, gi informasjon og redde liv ved å gi nyttige råd til hva som kan gjøres dersom brann skulle oppstå.

Samlingene vil avholdes på Beredskapssenteret på Flisa den 24. august og den 30. august på Rena brannstasjon.

Kontaktpersoner for samlingene er Anne-Lise Kalfoss, leder i Sanitetskvinnenes Omsorgsberedskapsgruppe i Åsnes, og Wenche Irene Nordby som er leder i Sanitetsforeningen i Åmot.