Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha flere venteskur og gode holdeplasser mellom Elverum og Kongsvinger

Artikkelen er over 1 år gammel

Busstilbudet på strekningen Elverum - Kongsvinger er livsviktig for Solør. – Mange holdeplasser mangler leskur. Det bidrar ikke til at folk reiser kollektivt.

Det sier kommunepolitiker Kristian Botten Pedersen(V) i Åsnes Han akter å ta tak for å bedre forholdene på holdeplassene, og da handler det først og fremst om å få opp leskur.

– Holdeplassene skal rett og slett være i tipp topp stand. I dag er det mange holdeplasser som ikke har skur, for eksempel rett utenfor Åsnes Opplæringssenter i sørgående retning. Det samme er det ved Solør videregående skole på Flisa i nordlige retning. Ved begge disse stedene er det mange brukere av buss hver dag, sier Botten Pedersen.

Vil ta affære

Botten Pedersens partifelle i fylkestinget, Erik Ringnes, har tatt saken på i spørretimen. Der spurte han om fylkesrådet kunne bekrefte at det mangler venteskur på mange holdeplasser i Solør og videre mot Kongsvinger og Elverum. Han spurte også om det finnes retningslinjer for dette som Hedmark trafikk, snart Innlandstrafikk, må forholde seg til.

Svaret var at det hele reguleres etter håndbok som sier at leskur skal finnes når:

* Det er flere enn 10 påstigninger daglig.

* Ved særlige klimatiske behov.

* Ut fra en skjønnsmessig vurdering.

– Det ble også opplyst at det er kommunene som må kontakte fylkeskommunen og be om dette. Jeg vil ta saken opp for Åsnes vedkommende, sier Kristian Botten Pedersen.

Har fått henvendelser

Han understreker at man ønsker best mulig forhold for kollektivreisende som venter på bussholdeplassene, noe som betyr blant annet at det skal være leskur på alle bussholdeplassene.

– Dette var noe jeg fikk henvendelser om under valgkampen. Blant annet fra en innbygger i en gruppe som bruker bussen mye, nemlig de som daglig går til opplæring ved Åsnes Opplæringssenter. Busstilbudet på strekningen Elverum - Kongsvinger er veldig viktig for Solør. Derfor ba jeg Erik Ringnes ta opp spørsmålet i fylkestingets spørretime. Nå vet vi hva som gjelder, og da må vi ta neste skritt i denne saken. Det akter jeg å gjøre med tanke på Åsnes. Jeg håper at andre kan ta det opp i de andre kommunene på denne strekningen, sier Kristian Botten Pedersen.

Han tar altså saken opp i Åsnes og ber kommunen gjøre den nødvendige henvendelsen til fylkeskommunen og be om at det blir leskur på i det minste alle holdeplasser som er mye brukt. Og at det da må bli slike skur på holdeplasser på begge sider av vegen.

Kommentarer til denne saken