Ved kommunevalget neste høst er det Synnøve Fjærgård som foreslås å være Løten Aps ordførerkandidat.

I en pressemelding sier Fjærgård at det er de unge i Løten, som må komme først.

– Jeg vil sammen med laget mitt, Arbeiderpartiet, sette unga i Løten først. Det vil vi få til, ved å samarbeide med unger og folk i Løten. Trygt skolemiljø er nummer 1 for læring og utvikling. Vi skal gjøre de prioriteringer som må til for at innhold og kvalitet blir best mulig. Det trengs noen verktøy, det trengs nytenkning, og det trengs offensiv satsning på barn, unge og miljø. Alle unga våre skal ha like muligheter til å trives i oppveksten, frihet til å velge, og ballast til å kunne oppfylle sine drømmer, for å skape seg gode liv. Vi har et ansvar, og det er vi rede til å ta, sier Fjærgård.

Leder av nominasjonskomiteen, Jarle Kristian Tangen, sier det er viktig med kandidater som har bred og solid politisk teft.

– Komiteen har vært opptatt av å sette sammen et lederteam som har politisk kraft og gjennomføringsevne. De har bred og solid politisk teft og erfaring. Vi sender nå vårt listeforslag ut på høring til alle partilaga våre. På lista er det kandidater med ulik erfaring, kompetanse og bakgrunn.

Endelig nominasjonsmøte skal avholdes i november.

Varaordførerkandidat er Jørn Arild Flatha.

– Jeg brenner for barn og unge - de er fremtiden vår. Og jeg er opptatt av gode prosesser og trygg økonomisk styring, sier Flatha, som ved forrige kommunevalg var Løten Aps ordførerkandidat, men måtte se seg slått av Marte Larsen Tønseth (Sp).

Flatha sier han stiller til nytt valg fordi han er engasjert og ønsker å påvirke hvordan man løser oppgavene i Løten.