Det er stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp), som har utfordret statsråden både til boksekamp og pokerspill gjennom to skriftlige spørsmål:

1. Er statsråden enig i at Norges Bokseforbund burde revurdere sitt proff-forbud, og legge bedre til rette for utøvere som vil bli profesjonelle?

2. Vil statsråden ta initiativ til at poker ikke lenger regnes som et spill med helt eller delvis tilfeldig utfall, da det påviselig er et ferdighetsspill?

Trettebergstuen svarer negativt på begge spørsmålene.

Boksing

Når det gjelder proff-forbudet innen boksing svarer Trettebergstuen at Norge, til forskjell fra mange andre land vi ikke ønsker å sammenligne oss med, har en lang tradisjon med at selvstendige organisasjoner, som for eksempel idretten og frivilligheten, styrer seg selv innenfor rammene av norsk lov.

– Jeg registrerer at representanten Hjemdal fra Frp tydeligvis ønsker en sterkere statlig styring av idretten, siden hun ber meg om å intervenere i en beslutning som Norges Bokseforbund selv har fattet for sin egen virksomhet, sier Trettebergstuen.

– Jeg kan forsikre Hjemdal, bokseforbundet og resten av norsk idrett om at regjeringen mener at idrettens og frivillighetens selvstyre er et viktig prinsipp, og at vi ikke har til hensikt å innføre statlig styring over hvilke krav Norges Bokseforbund stiller til sine OL-utøvere, fastslår hun.

Poker

Hun vil heller ikke gjøre endringer når det gjelder pokerspill

– Som representanten Hjemdal påpeker er det riktig at økte ferdigheter til dels vil kunne påvirke utfallet i et pokerspill over tid. En trent pokerspiller vil kunne vinne over en utrent spiller ved hjelp av god hukommelse og utholdenhet i tillegg til psykologiske, matematiske og taktiske ferdigheter. Det er av den grunn ikke tvilsomt at pokerspill delvis avgjøres av ferdighet, sier kultur- og likestillingsministeren.

– Utdelingen av kortene vil likevel alltid utgjøre et stort tilfeldighetselement. Poker er av den grunn betraktet som et kombinasjonsspill, hvor vinnersjansen dels beror på dyktighet og delvis tilfeldighet. En slik forståelse ble også lagt til grunn i forslag til ny pengespillov uten at dette ble problematisert av Frp. Loven er nå vedtatt og trer i kraft 1. januar 2023. Jeg vil ikke ta initiativ til å gjøre endringer rundt denne forståelsen, opplyser Trettebergstuen.