Frp-Johnsen har stilt følgende skriftlige spørsmål til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap):

– Når vil samferdselsministeren gjennomføre Stortingets vedtak om å innføre 120 kilometer i timen i Norge. Blir det for eksempel 120 kilometer i timen på E6 nord for Oslo og riksveg 3/25 til Elverum nå før sommeren, slik at norske bilister og turister kan få gleden av å kjøre i 120 kilometer i timen allerede nå i år?

– Respekterer ikke unaturlig lave fartsgrenser

Johnsen viser til at kunstig og unaturlige lave fartsgrenser respekteres i mindre grad av bilistene, og at økningen av makshastigheten på motorvegene fra 100 kilometer i timen til 110 kilometer i timen ikke førte til økning i antall alvorlige ulykker eller dødsulykker.

– Snitthastigheten økte heller ikke mer enn et par kilometer i timen. Før vi økte til 110 kilometer i timen var snitthastigheten over 100, det vil si at «alle» kjørte ulovlig. Etter at vi økte til 110, er snitthastigheten under 110, det vil si at «alle» kjører lovlig. Ut ifra et trafikksikkerhetsperspektiv er det viktig at fartsgrensene overholdes, påpeker Johnsen.

– Tåler høyere hastigheter

Han understreker at de nye firefelts motorvegene i Norge er trygge og gode og bygd for å tåle høyere hastigheter enn 110.

– For omtrent ett år siden vedtok et nesten enstemmig storting, det vil si Frp, H, Ap, Sp, KrF og V at det, basert på faglige råd, skal åpnes for en øvre tillatt hastighet på 120 kilometer i timen i Norge. Nye Veier var raskt ute og lanserte E6 i Innlandet som en veg med en standard tilpasset 120 kilometer i timen. Men ennå er det ikke skrudd opp 120-skilt på E6 nord for Oslo eller noen andre motorveger i Norge. Det er jeg kritisk til, og det er bakgrunnen for spørsmålet mitt til statsråden, sier Johnsen.