Ville si opp samarbeidsavtale. Det ble det bråk av: – Styrets forslag kommer som lyn fra klar himmel

Av

Tilløp til dramatikk og høy temperatur ble det da det ble fremmet et benkeforslag fra styret om å si opp samarbeidsavtalen med Norsk Skogfinsk Museum. Det ble avvist med 21- mot 15 stemmer.