Rettsforhandlinger om erstatning

Artikkelen er over 3 år gammel

I august møtes Austri Raskiftet DA og drøyt 20 grunneiere i Sør-Østerdal tingrett. Det skal forhandles om vindkraftparkens bruk av private veger og erstatning for negative konsekvenser for hyttetomter.

DEL

Det er berammet ti dager til forhandlingene, som starter 14. august. Men partene har tro på at det ikke er nødvendig med så mange dager i retten. I utgangspunktet var det flere saksøkte grunneiere i saken. Men en rekke erstatningsspørsmål er løst i minnelighet.

– Men grunneierne mener det er tilbudt for lave erstatninger for bruk av private veger og for de negative konsekvensene vindkraftverket får for berørte hytteeiendommer, sier grunneiernes advokat, Magnus Dæhlin i advokatfirmaet DSA.

Partene har tidligere forhandlet og blitt enige om erstatning for tømmer og arealbeslag. Det er noen få hyttetomteiere, mens det er mange som har andeler i de private vegene som blir berørt av vindkraftverket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken