NVE skjerper kravene til vindkraft på land

Av

NVE skjerper kravene til hvordan konsesjonærene skal involvere kommuner og andre lokale interessenter ved planlegging og bygging av vindkraftverk.