Skiløyper som vanlig på Halvorsberget i år, men endres neste år grunnet vindturbiner

SKISPOR SOM VANLIG DENNE VINTEREN: Jon Simon Høye er leder i Elverum turforening.

SKISPOR SOM VANLIG DENNE VINTEREN: Jon Simon Høye er leder i Elverum turforening. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Denne vintersesongen vil skiløypene på Halvorsberget bli kjørt som normalt. Men neste sesong vil to-tre kilometer av traseen bli lagt om på grunn av vindturbinene på Rakskiftet.

DEL

Anleggsarbeidet på det nye vindkraftverket på Rakskiftet har begynt, og vil pågå fram mot jul. Ved 50 cm snødybde vil de gi seg, og begynne igjen i april 2017. Det skal settes opp 31 vindturbiner på 180 meter. Diameter på bladene er 126 meter. Anlegget vil bestå av tre mil veg.

En del av anlegget bygges på Halvorsberget. Her går også den såkalte «lang-runden» på Flishøgda. På dugnad kjører Elverum Turforening skiløyper over flere mil i dette området. I kommende vinter vil turforeningen kjøre skiløypene på Halvorsberget som normalt. Men neste skisesong, altså 2017/2018, må en del av løypetraseen legges om. Det skyldes sikkerhetssonen rundt vindturbinene. Det er snakk om en del på to-tre kilometer som må flyttes.

– På grunn av iskast er det en forbudssone på 365 meter rundt hver vindturbin. Av våre skiløyper, er det kun traseen på Halvorsberget som vil bli berørt. Neste sommer skal vi ha en befaring med utbygger om hvor vi kan legge ny trasé, sier leder i Elverum Turforening, Jon Simon Høye.

Han opplever en god dialog med Austri Raskiftet og utbygger OX2.

– Austri har sagt at de vil bekoste den nye traseen, skilt og løypekart. Men vi vil ikke få noe støtte til drift så lenge ingen av turbinene står i Elverum kommune, sier Høye.

Sommeren 2017 vil vegnettet i kraftanlegget være ferdig og fundamentene for turbinene skal støpes. Partene skal da ha ny befaring og avklare hvor traseene skal gå. I løpet av 2018 vil disse opparbeides, og være klar for bruk vinteren 2018/2019. Turbinene skal heises på plass sommeren 2018.

OX2 vil helst at det om vinteren ikke kjøres løyper på anleggevegene, for det kan medføre senere åpning av disse vegene.

Artikkeltags