Retten stanser ikke vindkraftutbyggingen i Våler

Å stanse arbeidet i Kjølberget, vil påføre Austri Kjølberget cirka en halv million i kostnader i døgnet. Derfor er kravet om stans i arbeidet avvist av retten.