Hogger skog og sprenger fjell – her gjør de klart for 13 vindmøller

Skogen er hogd, jorda skyfles vekk, det sprenges og steinen brukes til bredere veier og plass til 13 vindturbiner. Anleggsarbeidet går for fullt i Kjølberget.