Gå til sidens hovedinnhold

Milliardinvestering i Trysilskogen

Artikkelen er over 4 år gammel

Arbeidet på Raskiftet er godt i gang. Høsten 2018 skal vindkraftverket på Raskiftet være i drift.

- Vi skal jobber her til det blir for mye snø, så starter vi opp arbeidet til våren igjen, forteller Johan Höök i OX2 som er hovedentreprenør for vindkraftutbyggingen i Trysil og Åmot.

Det jobbes nå med avskoging og veiutbygging i området opp mot Raskiftet i Søre osen. Målet er at infrastrukturen skal være på plass i november 2017. Sommeren og høsten 2018 starter montering av vindturbinene i området.

Frakten av vindturbinene vil kreve et solid veinett i området.

- Vi skal bygge tre mil vei, i tillegg ruster vi opp nesten 1,5 mil, sier Höök.

Han forteller at det første treet ble felt midt i august. Allerede er det bygget flere kilometer med vei. Målemasta som har samlet data siden våren 2011 er tatt ned, og det arbeides med gravemaskiner og sprengning i området for å ta ut masse.

Vindkraftverket vil bestå av 31 turbiner med en høyde på 180 meter og en rotordiameter på 126 meter.

Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i prosjektet.

Lokale entreprenører

Arbeiderne har nå base i den gamle skolen på vestsiden av Osensjøen. I dag er 16 mann i arbeid i området. Glommen skog har arbeidet med avskogingen, men det svenske firmaet Svevia jobber med veiutbyggingen.

- Det er vist god interesse blant lokale firmaer til å ta mindre arbeid som vil dukke opp her etter hvert, forteller Höök.

Ordfører Erik Sletten håper at det kan innvolveres så mange som mulige lokale og regionale aktører i arbeidet.

- Det er viktig at alle lokale firmaer som har noe å by på er aktive framover. Samtidig har kommunen sagt til utbyggerne at vi gjerne er et bindeledd til å finne lokale leverandører ettersom behovene dukker opp, forteller Sletten.

Han håper også at det på sikt kan bli et lokalt driftsapparat av kraftverket.

- Det bør være et mål at de varige arbeidsoppgavene rundt driftene havner her i lokalsamfunnet, sier han.

For kommunene betyr utbyggingen 10,2 millioner kroner årlig fordelt med to tredeler på Trysil og resten på Åmot.

Naturinngrep

Utbyggingen fører med seg store naturinngrep oppe på Raskiftet.

- Ja, inngrep vil det jo bli, men vi har stort fokus på å gjøre det fint etter oss der vi jobber, og vi rører absolutt ikke mer enn vi må, sier Höök.

Han sier også at naturaktiviteter i området vil kunne bedrives som før når utbyggingen er ferdig.

- Det er et voldsomt stort inngrep i nærområdet til de som bor i Søre Osen, og man skal ha respekt for hvordan de opplever dette. Men jeg tror også at det er i ferd med å gå seg noe til, sier ordføreren om motstanden som har vært til utbyggingen.

Raskiftet vindkraftverk eies av: Eidsiva Energi (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og det tyske energiselskapet Stadtwerke München (60 %).

Vindkraftverket vil gi rundt 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18.500 husstander. Ifølge ordføreren er det ti ganger Sagnfossen kraftverk i Trysilelva.

Kommentarer til denne saken