– Brennmanetene spiser dyreplankton, og går som oftest i oppløsning på senhøsten nettopp fordi det ikke er gode næringsforhold for dem lenger, sier havforsker og ekspert på dyreplankton Tone Falkenhaug ved Havforskningsinstituttet.

Derfor er det som har skjedd denne vinteren uvanlig. Instituttet har fått en rekke meldinger om observasjoner av disse dyrene langs sørvest-kysten.

Falkenhaug har foreløpig ingen tydelig forklaring på hva som har skjedd.

– Brennmanet er en kaldtvannsart og trives best i kaldere vann. Så det er ikke påvist at det er flere maneter nå fordi havet er varmere, sier hun.

Med klimaendringer og økte temperaturer i havet forventer forskerne at de manet-artene som trives i kaldt vann, trekker lenger nordover enn de har gjort tidligere.

– Det er noen spekulasjoner om at noen maneter har overlevd på dypere vann eller at de kommer fra mer sørlige områder, sier Falkenhaug.

Maneter er prisgitt vær og vind når det kommer til hvor de ender opp.

– Vi vet at kyststrømmene transporterer maneter fra både Nordsjøen og langs Danmark og Sverige, sier forskeren.