BYGGMAGASINET

BLI KJENT MED EN AV ØSTERDALENS MESTERBEDRIFTER:

– Det er artig å holde liv i gammelt håndverk!

Sollia Bygg Mesterbedrift produserer byggelementer til sine egne prosjekter. Daglig leder Tor Einar Skogesal er nemlig svært opptatt av nøyaktighet.

ANNONSØRINNHOLD FRA

Sollia Bygg Mesterbedrift AS

– Jeg har bare to faste ansatte ved siden av meg selv, men det er slik jeg liker det. Å sitte inne på et kontor trives jeg ikke med. Jeg vil være ute og bidra, forteller Skogesal.

Mesterbedriften er en videreføring av Sollia Bygg AS som ble etablert i 1997. Da hadde tømreren allerede jobbet som selvstendig næringsdrivende i åtte år.

LIKER SEG UTE: Tor Einar Skogesal trives best ute på byggeplass. – Kontor er ikke noe for meg, sier den erfarne tømreren.

Effektive tømrere

I årevis har han fartet rundt i de mest populære hytteområdene i Norge. Snart står en ny tømmerhytte for tur på Renåfjellet.

– I det prosjektet sager vi tømmer og lager takelementer selv, i egne lokaler på Sollitangen. Når vi jobber med tømmerhus, prøver vi å lukke dem så raskt som mulig. Spesielt sommeren er en kritisk fase fordi været kan være ustabilt, forklarer Skogesal.

Råvarene er hogd i nærheten av Sollitangen, og materialene blir skåret på egen sag. Da kjenner de kvaliteten og det er kortreist.

– Vi monterer tømmeret på noen få dager avhengig av hvor stort det er. Deretter tetter vi taket på en dag. Vi lukker og får det helt tett i løpet av en uke, sier han.

Sollia Bygg Mesterbedrift produserer sine egne elementer. Det sikrer raskere byggetid på tomten.

Sollia Bygg Mesterbedrift

  • Er en videreføring av Sollia Bygg AS som ble etablert av Tor Einar Skogesal i 1997.
  • En byggmesterbedrift som blant annet utfører oppdrag som nybygg, tilbygg, rehabilitering og restaurering.
  • Har gjennom mange år i bransjen opparbeidet seg solid kompetanse på mange områder innen byggenæringen.
  • Spesialister på antikvarisk restaurering av fredede og verneverdige bygninger.
  • To faste ansatte, leier inn arbeidskraft eller engasjerer lokale samarbeidspartnere ved behov.

Rask byggetid

At de produserer sine egne elementer, gir de muligheten til å jobbe like mye på vinteren som på sommeren. Det sikrer også raskere byggetid på tomten.

– Da har vi bedre kontroll på fukt, fordi bygget står åpent i en kortere periode sammenlignet med tradisjonell bygging, sier han.

Det kan også gi lavere kostnader. Det kreves kortere tid med stillaser, blir mindre avfall og det behøves ikke samme omfang av tildekking som ved tradisjonell bygging.

– Når vi får inn tømmer med spesielle egenskaper, har jeg ofte det i bakhodet når jeg skjærer. Kanskje kan det brukes til noe senere, for eksempel vindusrestaurering. Vi sager også spesialdimensjoner, legger han til.

Trond Solberg fester takstoler på garasjen.
Johan Zaar tar seg en pause på taket.
Tor Einar Skogesal fester snøfangere på taket.
Trond Solberg måler en lekt sammen med Johan Zaar.

Realiserer drømmer

Har du planer om å bygge hus eller hytte, tar Sollia Bygg Mesterbedrift gjerne på seg jobben. De kan også hjelpe deg dersom du bare ønsker et tilbygg.

– Vi kan ta deler av arbeidet, eller vi kan ta ansvar for hele prosjektet frem til bygget er ferdig, sier tømrermesteren.

De har dessuten spesialisert seg på antikvarisk restaurering av både fredede og ikke fredede bygg. De er akkurat ferdig med en totalrestaurering av et tømmerhus i Drammen.

– Det ble bygget på slutten av 1600-tallet, og ble tilbakeført til opprinnelig stand, bortsett fra at man setter inn moderne kjøkken og slikt. Det var et spennende prosjekt, fremholder Skogesal.

Ved antikvarisk restaurering brukes de samme metodene og materialene som det opprinnelige. Hovedregelen er at du bare skal skifte ut det du må – for å bevare mest mulig av gamle bygningselementer og detaljer.

En ekte håndverker

Skogesal legger ikke skjul på at han har stor respekt for gammelt håndverk.

– Når du skal hogge i så gammelt tømmer, er det fort gjort å ødelegge noe dersom du ikke kan jobben din skikkelig.

Han sier antikvarisk restaurering er mer utfordrende på den måten at det stilles større krav til utførelse, materialer og teknikk.

– Jeg synes det er artig å holde liv i gammelt håndverk på en god måte, forteller Skogesal.

Nå for tiden arbeider de med flytting av et stort hus de bygde for 17 år siden.

– Det ble satt opp i strandkanten på Bygdøy, men nye planer gjorde at huset kom i veien. I begynnelsen var det litt vemodig å skulle demontere et så «nytt» hus, men nå synes jeg det er artig å se at huset tar form igjen, smiler han.

LANG ERFARING: Tor Einar Skogesal er en kjent kar i nærområdet. Han har jobbet som tømrer i Østerdalen i årtier.

Prosjekt i Tsjekkia

Mesterbedriften holder til i industrilokalene på Sollitangen. Hovednedslagsfelt er Østerdalen, Sollia og nedover mot Oslo.

– Akkurat nå har jeg et oppdrag i Tsjekkia, men det er mer et sidespor. Der lærer jeg lokale håndverkere og kunstnere hvordan man kan lage utemøbler av store dimensjoner og med gamle trelåser. De skal brukes i parken rundt et stort, historisk masovnanlegg som er under restaurering, sier han.

Det som imidlertid alltid kjennetegner Tor Einar Skogesal, er hans evne til å være nøyaktig.

– Det skal gjøres ordentlig og det er viktig at vi gjør det riktig første gangen. Folk skal bli fornøyde og sluttresultatet skal stå i stil med det de hadde sett for seg, avslutter han.

Kontakt

Adresse:
Solliaveien 155, 2476 Atna

Telefon: 90 85 95 74
E-post: [email protected]

Alle foto: Erik Hansen