Annonsørinnhold i samarbeid med Eltron AS

Hva er dette?

 
 

Et lokalt installasjonsfirma med fokus på grønn energi

Siden 1979 har Eltron AS sørget for alt innen elektrisk installasjon til beboerne i Nord-Østerdal. Enten det gjelder små eller store oppdrag, er de erfarne og allsidige medarbeiderne klare til å påta seg jobben. Nå har firmaet rettet blikket mot taket – hvor fremtiden ligger i solcellepanel.

Annonsørinnhold i samarbeid med Eltron AS

Eltron AS

Når servicebilen fra Eltron AS svinger inn i oppkjørselen din vet du at mannen bak rattet har høy kompetanse og kan utføre oppdraget på rett måte. Selskapet ble startet i 1979, og har i dag allsidig erfaring på alt innen elektro og IT.

– Vi påtar oss alt fra små serviceoppdrag til store. Det kan være boliger, leiligheter, hytter, kontorbygg, industri og skole, sier Arnfinn Frengstad, daglig leder.

På oppdragslisten står jobber innen svak- og sterkstrøm, elkraft, sikkerhet, datakommunikasjon, telefoni og kabling for tele og data til nybygg og rehabilitering.

Hovedkontoret ligger på Tynset, med avdelinger i Folldal, Alvdal, Rendalen og på Tolga. Dermed dekker de det meste av Nord-Østerdal, og er raskt tilgjengelig når innbyggerne trenger deres hjelp.

Helt siden oppstarten har Eltron opplevd en sterk vekst, både i omsetning og antall ansatte. Firmaet som startet med to mann, teller i dag 35 medarbeidere, fordelt på administrasjon, saksbehandlere, montører og lærlinger. Navnet Eltron kom på plass i 1985. Nå er de kjent som en solid og veldrevet elektroentreprenør med en dyktig og stabil arbeidsstokk.

Frengstad forteller at det er syv lærlinger med på laget, og at de planlegger å tilsette 2-3 lærlinger neste år.

– Det er viktig med rekruttering til faget og vi er fornøyd med å kunne bidra slik at de unge kan lære yrket. Etter endt læretid fortsetter de hos oss om montører. Om de ønsker da, smiler han. 

Eltron AS har en dyktig og stabil arbeidsstokk.

Fremtiden!

Etter nesten 40 år i bransjen har Eltron tilpasset seg endringer som har skjedd – både i bransjen og innenfor teknologien. I 2012 ble de en del av Vintervoll Gruppen som følge av at Vintervoll AS kjøpte 89,35 prosent av aksjene i selskapet.

– Tidligere eier i Eltron ønsket å gå av med pensjon og solgte seg ut. Noen av oss som jobber i Eltron har aksjer og er medeiere. Men aksjemajoriteten ligger hos Vintervoll, som totalt har 250 ansatte, forklarer Frengstad.

Han er tydelig på at det er mange fordeler å være medlem i en stor organisasjon. Eltron kan henge seg på gode innkjøpsavtaler, har ryddige lønnsavtaler, gode arbeidsforhold, et internkontrollsystem som fungerer godt.

Men det er de dyktige og allsidige medarbeiderne i Eltron som har sørget for den brede kundemassen, som består av offentlig forvaltning, privat næringsliv og privatkunder.

Det innebærer en variert hverdag for elektrikere og montører, som jobber med prosjekter fra halvtimes jobber til over 10 millioner oppdrag.

Én av grunnene til firmaets lange levetid er deres evne til å tilpasse markedet. De opplever en stadig økende vekst i antall henvendelser på varmepumper og solskjerming. Innen 2020 har regjeringen bestemt at alle oljefyringsanlegg skal vekk, og huseiere med dette installert, må nå se etter alternative fyringsmetoder.

Solceller er blitt mer og mer populært, enten det er private boliger, industribygg, skoler eller landbruk.

Flere og flere er blitt bevisste på fordelene med solceller, som gjør at du kan produsere din egen strøm.

– De nye smartmålerne som nå monteres inn i boliger gir e-verket mulighet til å differensiere prisen på strøm gjennom døgnet. Mest sannsynlig betyr dette at strømmen blir dyrest på dagtid, og rimeligere på nattestid, når forbruket ellers er lite. Det medfører at det er høyaktuelt å kunne styre strømforbruket, og på sikt kunne lagre ubenyttet strøm. Ta kontakt med oss for informasjon og tilbud på styringssystemer, sier Frengstad.

Paneler montert på tak eller vegg sørger for at strømmen som kommer fra solceller blir overført til vekselstrøm i boligen. Det er altså denne strømmen du kan bruke selv, eller selge tilbake til e-verket.

Frengstad forteller at det forskes mye på hvordan den strømmen som produseres på dagtid kan lagres slik at du selv kan bruke den etter eget behov.

Skal du lagre strømmen og benytte den, er det viktig at du har de rette styringssystemene i huset ditt slik at strømmen ivaretas og benyttes når det er mest lønnsomt. Det er her Eltron AS kommer inn. De har faglærte montører som sørger for installering, og kommer gjerne med anbefalinger om hvilke produkt som passer best til din bolig eller bygg.

– Vi ser at solceller er på full fart inn i det norske markedet, og at flere og flere tenker grønn energi. For oss er det en kontinuerlig prosess at våre medarbeidere skoleres i faget og utviklingen slik at vi er rustet til fremtiden og de oppdrag som kommer, sier Frengstad. 

Huskeliste for sjekk i sikringsskapet

💡 Fjern alt som ikke skal være i sikringsskapet. Dette er ingen lagringsplass.
💡Test alle jordfeilbrytere for å se om de fungerer ved å trykke på testknappen.
💡 Legg en finger utenpå dekselet av automaten og kjenn om den er varm.
💡Sjekk at fargeindikatoren på overspenningsvernet ikke har endret farge.

Visste du at du som huseier er ansvarlig for at bytte av sikringsskap og annet arbeid utført på det elektriske anlegget utføres av kvalifisert personell?

Sikringsskapet er selve hjertet og hjernen i boligen din. Det er fornuftig å ha en sjekk av sikringsskapet iblant.

De siste 20 årene har strømforbruket i moderne husholdninger endret seg. Dette har gjort hyppigere bytte av sikringsskap mer aktuelt. Dagens boliger har gjerne vannkoker, kaffetrakter, oppvaskmaskin, mikrobølgeovn, flere tv’er og datamaskiner, vaskemaskin og tørketrommel, hvorav flere av disse brukes samtidig.

Dagens forbruk krever en del mer av det elektriske anlegget enn det gjorde for 10 år siden. Dette gjør at mange sikringsskap er underdimensjonerte. Spesielt gjelder dette sikringsskap med skrusikringer. Disse er upålitelige og har en del svakheter med for stor belastning og er derfor mer utsatt for branntilløp.

- Selv om sikringene dine er gamle trenger du nødvendigvis ikke å bytte selve sikringsskapet. Våre medarbeidere kommer gjerne med tips om hvordan vi kan oppgradere det elektriske anlegget ditt, sier Frengstad.  

I full gang med arbeidsdagen!

Grønn energi og brannsikkerhet i fokus

Et annet alternativ er varmepumper, som også er meget energibesparende. Installering av varmepumpe kan bidra til å redusere fyringskostnadene betraktelig. Varmepumper kategoriseres etter hva slags medium de tar varme fra, og hvilket de avgir varme til. Luft-til-luft varmepumper henter varme fra ute- eller ventilasjonslufta og avgir den direkte til innelufta i en bygning. En luft-til-vann varmepumpe konsentrerer varmeenergien i uteluften så mye at den kan varme opp vannet du bruker i huset.

En varmepumpe kan brukes året rundt: De varmer godt på en kald vinterdag, og kjøler ned når sommervarmen er på sitt beste.

Eltron har bred kompetanse på installasjon av de aller fleste varmepumper. Fra 2013 ble det forbudt å installere, vedlikeholde eller foreta service på kjøle- og varmeanlegg for de som ikke er F-gass sertifisert. Frengstad forteller at Eltron er en av få aktører i distriktet med nettopp denne godkjennelsen.

Foruten sin lidenskap for det elektriske, er Frengstad også opptatt av brannsikkerhet. Opprinnelig utdannet brannmann, faller det naturlig at brannvarslingssystemer og informasjon om dette feltet, står høyt i fokus.

– Dagens krav er minimum en brannmelder per etasje, men vi prøver alltid å selge inn anlegg hvor det er meldere i alle rom og felles varsling om én melder løser ut. Disse løsningen finnes både i trådløs og kablet versjoner til gunstige priser. Uansett er det en billig livsforsikring, sier Frengstad.

Om utviklingen med høyere strømpriser på dagtid blir som forventet, kan vi regne med at de fleste hjem vil sette på tørketromler, oppvaskmaskiner og annet om natten. Dette vil øke brannrisikoen og anbefales ikke.

Uansett, tenk brannsikkerhet for deg og dine! 

Eltron AS har koblet seg opp med nærmiljøet, hvor de stortrives. Norge er ett av de land i verden med best muligheter til å produsere miljøvennlig energi. Med sin nytenkning, dyktige medarbeidere og fleksibilitet er Eltron AS godt rustet for fremtiden. 

Slik avslører du svakheter i el-anlegget:

• Skrusikringer forteller at anlegget er gammelt – tåler det moderne forbruk?
• Unormalt varme sikringer tyder på at kursen er overbelastet.
• Stikkontakter og ledninger som er brunsvidde eller løse, er et dårlig tegn.
• Mange skjøteledninger og kontakter er et varsku.
• Anlegg som ikke er skiftet eller oppdatert de siste 20 årene kan ha for liten kapasitet for dagens bruk og bety økt fare for brann.
• Tekniske kurser til kjøkken og våtrom bør være minst 16A.
• Komfyrkurser bør være minst 20A.
• Sjekk også om kurser, sikringer og brytere i sikringsskapet er godt merket.
• Overspenningsvern betyr økt trygghet.

Kilde: Eltron AS

Eltron AS

• Eltron AS ble stiftet i 1979 som et personlig firma, ble aksjeselskap i 1982 og fikk navnet Eltron AS i 1985.
• Hovedkontoret er på Tynset.
• Selskapet har ansatte i de fleste tettsteder i området slik at vi raskt og sikkert kan betjene våre kunder i hele Nord-Østerdalen.
• Eltron er kjent som en solid og veldrevet elektroentreprenør med en dyktig og stabil arbeidsstokk.
• Hovedforretningsområdet er tradisjonell elektroinstallasjon og de ansatte har betydelig kompetanse innen tele/data/sterkstrøm/svakstrøm. Eltron AS kan utføre arbeid innenfor alle fagområder av sterkstrøm, svakstrøm, automasjon og data.
• Eltron AS er fjellregionens ledende installasjonsfirma.
• Eltron er en del av Vintervoll-gruppen som følge av at Vintervoll AS i august 2012 kjøpte 89,35 % av aksjene i selskapet. Nyvold Installasjon AS på Oppdal er også et selskap i Vintervoll-gruppen.

Del artikkelen på Facebook