Gå til sidens hovedinnhold

Visjon for Tynset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har en drøm ... Kan vi skape en Tynset kommune som blir lagt merke til i Norge, som vokser og blir et kreativt kraftsentrum i innlandet? Et sted folk vil flytte til.

Skal vi få til dette trenger vi engasjerte innbyggere som tør å tenke høyt, det må være rom for meningsforskjeller og vi må kunne vurdere forskjellige løsninger underveis. Dessverre er det slik i dag at mange ikke vil ta del i debattene av frykt hva «naboen» vil si. Dette er ikke en kultur som fremmer utvikling.

I dag er Tynset et regionsenteret i Nord-Østerdal, en region med nedgang i folketallet. Elevkullene på skolene blir betydelig mindre. Tynset holder stand i folketall, mye fordi folk i bygdene rundt flytter mot sentrum, men befolkningen blir stadig eldre. Tynset er faktisk vanskelig å plassere geografisk for de fleste i Norge, det forveksles gjerne med Trysil som er mer kjent.

Vi har alle muligheter til å reversere denne befolkningsnedgangen, om vi virkelig vil skape vekst og arbeidsplasser, både i sentrum og i grendene. Mer folk, og ikke minst småbarnsfamilier i kommunen, er nøkkelen for å skape mer liv i sentrum. Fortsetter folk å flytte fra regionen blir det ikke like lett å skape et levende sentrum på Tynset.

Og nå har vi ekstra drahjelp av både Sp/Ap-regjering og covid epidemien som har vist at man i større grad kan bo og jobbe fra distriktene. Smittefaren er mindre her. Vi har lært at flere jobb-møter kan tas via internett, desentralisert utdanning fungerer strålende, naturen er renere, livet for småbarnsfamilier er enklere. Vi har fått hjørnesteinsbedrifter i Helsearkivet og Helsedataservice, men vi sliter å få høykompetente fagfolk til å flytte hit. Hvorfor? Jeg tror det er fordi vi er for små. De unge og velutdannede vil ha et mer variert og urbant tilbud.

Skal vi få til en økning i folketallet, må det komme til en enighet om at nettopp dette er det viktigste. Økning av arbeidsplasser må være visjonen. Og skal man lykkes må vi alle i kommunen stå sammen og prioriteringene bli deretter.

Slik det er nå stemmer folk i grendene på «sine» representanter i kommunestyret for at de skal sikre at nettopp de blir prioritet, slik at de får beholde egen skole, eldreomsorg, boligfelt, fiber, veier, vedlikehold osv. Det kan godt være at disse funksjonene har livets rett, men det må evalueres ut ifra en større helhet, da blir det viktig å lytte til administrasjonen, fagfolkene, og ansvaret til politikerne blir å gjøre en helhetlig vurdering. Finne løsninger som ivaretar alle elevene og brukerne best mulig og gir økonomisk og rasjonell drift. Tynset Barneskole er fra 1964 og svært nedslitt, men ingen snakker om bygging av ny skole. Ny og større svømmehall som distriktet så sårt trenger er i det blå, politikerne mangler totalt en plan for å realisere dette. De store løftene uteblir mens man bevilger litt her og der, med tvilsom effekt. Stemmegiverne i Tynset sentrum har nok ikke vært like flinke til å ha fokus på å velge «sine» representanter. I tillegg mener jeg vi trenger en tydeligere politisk ledelse med klarere visjoner for Tynset sin framtid.

Næringsdrivende i dagens sentrum liker naturligvis dårlig å få konkurranse fra etableringer i Motrøkrysset. Det er sannsynlig at en større etableringer i Motrøkrysset vil påvirke handelen i sentrum. Men da må vi igjen spørre hva er det vi ønsker å oppnå? Er det flere arbeidsplasser i kommunen eller er det å opprettholde dagens handelsstruktur? Vi sitter på en gullgruve i Motrøkrysset som ikke blir utnyttet. Her er det betydelig gjennomgangstrafikk. Det er ikke for ingenting at de store aktørene ønsker å etablere seg nettopp der. At Jonstad og Paurenget vokser, at det blir etablering på Steimosletta.

Likeledes vil etablering av større kjeder som Biltema og andre øke konkurransen i distriktet og få konsekvenser for dagens næringsdrivende, og det er naturlig at de ikke er særlig positive til dette da de blir utfordret både på pris, servicegrad, åpningstider osv., men snakker de for sin syke mor eller for fellesskapets beste? Hva med forbrukerne, er ikke regionen tjent med konkurranse og lavere priser? Hvor mange av oss er det ikke som er innom Biltema eller H & M på en Trondheimstur med barna til Pirbadet?

Lykkes vi med visjonen blir vi flere, og da blir vi flere til å skape et levende sentrum. Kan hende handelen skal noe ut av sentrum (slik den allerede er på vei) og delvis erstattes med andre aktiviteter. Hva med et sentrum som har mini badeland, kafeer, puber, ungdomshus, kino, konsertscene, lekeapparater, parker, pumptrack, klatrepark, idrettsarenaer, lekeområde for hunder, skatepark og ikke minst en kiosk på torvet.

1. Si ja til Motrøkrysset, gi Coop, Biltema og andre grønt lys.

2. Etabler turistinformasjon både i Motrøkrysset og i Tynset sentrum.

3. Sats stort på Tronfjelltoppen, ha visjoner og hårete mål.

4. Støtt opp under Savalen Hotell og aktivitetene der.

5. Sats videre på desentralisert utdanning. Tynset er en mye bedre lokasjon enn Nesna som utdanningsinstitusjon. Dette må vi få på dagsorden.

6. Si ja til snøskuterleder. Legg til rette for serveringssteder og annen aktivitet knyttet til dette. Det er enormt med plass å ta av, de trenger ikke legges der eksisterende skiløyper og hytter ligger i dag. Noen interessekonflikter må man tåle for å skape noe nytt. Man kan ikke bare prioriterende det eksisterende. Det må balanseres mot interessegruppene.

7. Se på mulighetene for utbygging av Bratthøa, fantastisk utsikt. Serveringssted, alpinanlegg, overnatting?

8. Legg til rette for parkering, akebane og utsiktspunkt på Brennerud.

9. Støtt opp under videre utvikling av Tynset motorsenter, og vurder gokart bane der eller i Motrøkrysset. Lanser roadracing bane for motorsykler i nærheten av Motrøkrysset? Glimrende lokasjon mellom Oslo og Trondheim.

10. Golfbane i nærheten av Motrøkrysset?

11. Trekk til oss flere skoler, folkehøyskoler, fagskoler, kurstilbud, terapisenter, trafikkskoler.

12. Sats på Nytrømoen idrettsanlegg, bygg ny hockeybane, tilrettelegg for videre skøyteaktivitet. Få et felles fotballag for regionen som kan skape engasjement og publikumstall som i gamle dager. Skap en ny giv rundt A-lags kampene som samler regionen.

13. Sats på Tynset som sykkeldestinasjon. Legg til rette for stisykling. Markedsfør kraftig. Tilby elsykkel utleie i samarbeid med privat aktør. Bygg pumptrack bane i sentrum.

14. Sats på mer bruk av naturen, støtt opp under hestesenter, trekkhundaktivitet, jakt, fiske, bondegårdsferier, seterkafeer. Markedsføringen må samles og bli betydelig bedre. Turistinformasjon.

15. Ha tett fokus på nyetableringer i hele kommunen. Næringssjef-stillingen bør være på åremål. Stillingen skal gi resultater i form av nye bedrifter og arbeidsplasser.

16. Samarbeid med nabokommunene om fyrtårn innen idrett.

17. Samarbeid med nabokommunene om å bygge et mini badeland.

18. Lytt til administrasjonen, spar penger ved rasjonell drift. Vi må tåle å se nytt på skolestruktur og eldreomsorg i kommunen om vi kan spare penger og samtidig gi brukerne et bedre tilbud.

Kommentarer til denne saken