Politiet mottok melding om utforkjøringen klokken 19.30.

De første meldingene fra ulykkesstedet gikk ut på at vogntoget delvis sperret både riksveg 2 og gang- og sykkelstien.

Det viste seg imidlertid ikke å stemme helt med virkeligheten.

Ingen personskader

Vogntoget ble stående inn mot, men ikke innpå, gang- og sykkelstien.

Sørgående kjørefelt på riksveg 2 ble imidlertid delvis sperret som følge av utforkjøringen.

Til alt hell kom ingen personer fysisk til skade.

Politiet opplyser at det er et utenlandsk vogntog som har sklidd av vegen og at sjåføren startet arbeidet med å legge på kjetting for å komme seg videre for egen maskin.

– Dette er å anse som et hendelig uhell, sier operasjonsleder Kjartan Waage ved Innlandet politidistrikt.

Uklar årsak

Årsaken til at vogntoget kjørte av vegen er uklar, men sjåføren har trolig kommet for langt ut på kanten og kjørt av vegen av den grunn.

Politiet på stedet opplyser overfor Østlendingen at vogntoget ikke skal ha dårlige dekk.

– Sjåføren vil ikke få noen reaksjon fra politiet som følge av utforkjøringen, sier Waage.

Det oppsto umiddelbart trafikale problemer på stedet, men ved 20-tiden fløt trafikken fint forbi ulykkesstedet i nordgående kjørefelt.