Volumfestivalen mottar økonomisk støtte (100.000 kroner) fra Hedmark fylkeskommune. Forutsetningen for støtten er at fylkeskommunen får en rapport om hvordan arrangementet forløp. Østlendingen har fått innsyn i årets rapport.

Volumfestivalen hadde et rikholdig program med 28 musikkinnslag i tillegg til film og litteratur. Problemet er mangel på betalende publikum.

Totalt ble det solgt 115 festivalpass. Antall betalende for øvrig var 118 på torsdag 22. juni, 223 billetter fredag 23. juni, 110 billetter lørdag 24. juni og 24 billetter søndag 25. juni. I tillegg ble det solgt 69 billetter til torsdagens filmprogram og tre billetter til fredagens litteraturprat. Til sammen blir dette 662 solgte billetter, inkludert festivalpassene, til festivalen, der blant andre Marja Mortensson, Unge Ferrari og Uno Møller spilte.

Inntekter ned, utgifter opp

Det ligger an til underskudd:

– Inntektene er betraktelig redusert i forhold til samme periode i fjor, noe som stort sett skyldes mangel på tilskudd. Billettsalget er også redusert med cirka 50.000 kroner fra i fjor samtidig som kostnadene til teknisk utstyr har økt med cirka 134.000 kroner. Vi har allerede satt i verk økonomiske tiltak for å unngå et sånt resultat i 2018, heter det i rapporten.

Alexandra Aga Schioldborg er styreleder for Volumfestivalen. Hun legger ikke skjul på at årets festival ikke fikk så høy publikumsoppslutning som håpet.

– Men vi jobber med å bli kvitt underskuddet, og det blir ny festival til sommeren, sier hun.

Må ha et trekkplaster

Neste års festival arrangeres fra 21. til 24. juni.

– I år viste det seg at det var vanskelig å få folk til å gå ut. Styret og festivalledelsen jobber tett sammen for å bedre besøkstallene. Det som er klart, er at vi trenger et trekkplaster. Men også det å booke et stort navn krever penger. Vi er nå i ferd med å kartlegge hvilke muligheter som finnes til neste års festival. Vi skal også søke om støtte flere steder. Vi har gode støttespiller vi ikke kunne klart oss uten i Hedmark fylkeskommune, Elverum kommune, Kulturrådet og Sparebanken Østlandet, men vi ønsker flere med på laget, sier festivalsjef Stine Haugen.

– Er festivalen liv laga?

– Ja, absolutt. Vi har hele 40 frivillige med i staben som står på for å lage en ny, flott festival, sier hun.