Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer ytterligere omlegging til hjemmeeksamen

Artikkelen er over 1 år gammel

Høgskolen i Innlandet legger som hovedregel om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener i høst som en følge av utviklingen i koronasmitte. Ansatte bes også velge digitale møter for å redusere reising.

– Koronasmitten øker i byer i Innlandet, og vi må forberede oss på at utviklingen kan fortsette. Erfaring har vist at smittesituasjonen i vår region ligger noen uker etter utviklingen i Oslo, sier rektor Kathrine Skretting til Høgskolen i Innlandets hjemmeside.

Vil sikre studentene eksamen

Beredskapsgruppa ved høgskolen besluttet 28. oktober at det gjøres en ny vurdering av muligheter for omlegging av skriftlige skoleeksamener for høstsemesteret, der hovedregelen skal være å legge om til andre eksamensformer der det er faglig forsvarlig.

– Når smitten i samfunnet øker, blir det også mer sannsynlig med nye restriksjoner som kan ha konsekvenser for aktivitet og eksamensgjennomføring. Studenter kan også bli sittende i karantene og ikke få møtt til eksamen. Vi reduserer risiko ved å endre eksamensform slik at studenter unngår å bli forsinket i studiene, sier prorektor for utdanning, Stine Grønvold.

Planen for en slik omlegging var klar allerede før 1. oktober og fakultetene ved skolen blir nå bedt om å oppdatere planene før de settes i verk.

Hvis fakultetene mener at alternative eksamensformer ikke er faglig forsvarlig i enkelte fag, kan de få dispensasjon. I så fall skal de legge til grunn at det ikke skal være mer enn 200 studenter tilstede og at gjeldende regler for smittevern skal ivaretas i forbindelse med eksamensavviklingen.

Begrenser reising

Høgskolen ber ledere og medarbeidere vurdere om reiser og fysiske møter som planlegges er strengt nødvendige, og å velge digitale møter hvis det er mulig. Når det vurderes som nødvendig å møtes fysisk skal det også være mulig å delta digitalt.

– Mindre reising bidrar til å redusere risikoen for smittespredning. Vi ber alle medarbeidere delta i dugnaden og begrense reisingen også mellom de ulike studiestedene våre, sier beredskapsleder Marit Torgersen.

Hjemmekontor i røde soner

Høgskolens ansatte og gjesteforelesere som bor i Oslo eller andre kommuner med rød smittesituasjon, blir bedt om å ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.Bakgrunnen er at Byrådet i Oslo fra torsdag 29. oktober innført et påbud om hjemmekontor.

Ansatte som underviser og blir berørt av påbudet, må legge om til digital undervisning så langt det er praktisk mulig. For å gi mest mulig forutsigbarhet for studentene gjelder denne omleggingen ut 2020.

Kommentarer til denne saken