Vi er mange som har hisset oss opp over at troverdige NSB blir til luftige VY – noe som koster 280 mill kroner. Men egentlig er selve navneforandringa bare en liten del av den voldsomme omlegginga som har skjedd gjennom Jernbanereformen som Solbergregjeringa gjennomførte i 2016. Hensikten er å bygge ned statlig eierskap og slippe til private aktører. Derfor har NSB blitt tappet for oppgaver som er overført til en lang rekke selskap. Bane NOR har ansvar for skinner og infrastruktur, Norske tog eier alle tog og skal drifte dem, men ikke kjøre dem. Norske tog leier ut til Go Ahead (og VY), og vi kjøper billetter gjennom Entur.

Konsernsjef Geir Isaksen i NSB forteller oss at VY er valgt for å gi kundene utsikt og opplevelser på reisen. Du skal kunne se ut av vinduet mens du nyter utsikten og lar tankene fare. Sånn må det være, blir vi fortalt, når man er en konkurranseutsatt bedrift som kjemper om hver kunde og hver krone. Derfor er markedsføring og merkevarebygging svært viktig, sier han. VY må tilpasse seg et marked eller bli utkonkurrert. Det er jo det som er hele poenget med konkurranseutsetting og privatisering.

Ingen vyer om at jernbane og buss binder landet sammen. Ingen vyer om et samfunnsansvar, som å opprettholde stoppesteder selv om de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, som å drive godt vedlikehold, som å sørge for anstendig lønn og pensjon for de ansatte.

Staten må være en aktiv eier som ønsker å gjennomføre investeringer og drift og synliggjøre verdier som private eiere verken makter eller ønsker å gjennomføre på vegne av fellesskapet

 

Nå tror ikke jeg at hyppige navnebytter av statseide foretak (Mesta, Equinor) er tilfeldigheter. Det er bevisste valg for å svekke tilknytningen til offentlig eierskap. Dette er ikke SV sin politikk. Vi ønsker offentlig eierskap, et eierskap som skal bety noe. Derfor må staten være en aktiv eier som ønsker å gjennomføre investeringer og drift og synliggjøre verdier som private eiere verken makter eller ønsker å gjennomføre på vegne av fellesskapet.

SV vil være en garantist for aktiv offentlig eierskap. Vi skal slåss for å kaste Høyre-regjeringa og omgjøre VY til NSB. I mellomtida kan vi bli inspirert av å se serien «Det umulige landet» som akkurat nå går på NRK, og som forteller historien om norske ferdselsårer og hva de har betydd for landet vårt. Som det sies i innledninga til første del Visjoner og vanvidd som tar for seg bygging av Bergensbanen, som kostet 2 ½ statsbudsjett da den sto ferdig.

«Det er mye fint å si om Norge. Landet er bare ikke skapt til å komme seg effektivt fram. Historien viser oss at ingenting skulle hindre oss fra å binde dette landet sammen.»

Det bør også være et motto for framtida.