Ordførerne i Nord-Østerdalen sendte nylig en bekymringsmelding til WWF (Verdens naturfond) og innsamlingsrådet i forbindelse med TV-aksjonen 2020. Der gir ordførerne uttrykk for at det har kommet signaler om at frivillige synes det er problematisk å bidra til en aksjon i regi av WWF.

I et brev ført i pennen av Tolga-ordfører Bjørnar Tollan Jordet står blant annet dette:

– Tilbakemeldingene viser til at WWF er en organisasjon som har lav tillit i betydelige deler av befolkningen i Fjellregionen og at det derfor vil være vanskelig å bidra til en innsamlingsaksjon organisert av WWF, uavhengig av formål, skriver Jordet.

– Som ordførere oppfatter vi at det finnes et sterkt ønske lokalt om å bidra til å stanse kilden til plastforsøpling av verdens hav. Det vil derfor være beklagelig om motstand mot WWF stanser godt engasjement for en viktig sak og skaper en konflikt lokalt. Som ordførere er vi også bekymret for at motstanden mot WWF vil gjøre det vanskelig å organisere og gjennomføre TV-aksjonen lokalt, står det videre i bekymringsmeldingen fra ordførerne.

Neste års TV-aksjon for WWF har ført til bekymringsmelding fra ordførerne

Nå svarer konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF at de synes det er positivt at ordførerne tar opp bekymringen allerede nå, slik at de kan ha dialog og finne løsninger i fellesskap.

– TV-aksjonen er en nasjonal dugnad, og WWF føyer seg inn i rekken av mottakere av TV-aksjonen der alle ikke er enig i alt en ideell organisasjon driver med, legger hun til.

Andaur poengterer videre at pengene som samles inn gjennom TV-aksjonen skal gå til det svært viktige arbeidet for å stanse plast fra å havne i havet.

– Hver minutt havner 15 nye tonn med plast i havet og truer dyre- og planteliv, kommenterer hun, og legger til at hun synes det er synd at WWFs generelle arbeid for naturmangfold i Norge skal gå på bekostning av den nasjonale dugnaden.

– Derfor håper vi at vi kan komme sammen om neste års TV-aksjon og legge til side andre saker vi er uenig om, lyder oppfordringen fra den konstituerte generalsekretæren.

Hun skriver videre at pengene fra TV-aksjonen utelukkende vil gå til arbeidet med plast i havet og i sin helhet tilfalle WWF i fire asiatiske land.

– Ved å boikotte WWF ødelegger man for TV-aksjonen og for det flotte engasjementet i lokalmiljøet for en sak svært mange nordmenn er engasjert i og opptatt av, uttaler Andaur videre.

Nå venter WWF på svar fra ordførerne om når det passer at de kan komme på besøk og starte dialogen.