Rita blir enhetsleder i den nye barnehagen: – Vi gleder oss til ta i bruk Ydalir barnehage

1. august flytter unger og voksne i Fjeldmoravegen barnehage og Husmorlagets Hus barnehage over i nye Ydalir barnehage. Forberedelsene til oppstarten er allerede i gang.