Trysilhus har stor tomt, men vil ikke bygge etter miljøkravene i Ydalir

Kravene for å bli en del av nullutslippsbydelen Ydalir er nedfelt i en masteplan for hvordan bygg og boligfelt skal utformes. Trysilhus kan ikke bygge sin del etter disse kravene.