Vurderer å bygge blokker på brinken ved Hermanshulua

ILLUSTRASJON: Norgeshus har laget denne illustrasjonen på hvordan blokkene de vil bygge i Ydalir kan se ut.

ILLUSTRASJON: Norgeshus har laget denne illustrasjonen på hvordan blokkene de vil bygge i Ydalir kan se ut. Foto:

Norgeshus har bedt Elverum kommune om forhåndskonferanse for regulering av tomta på brinken øst for Hermanshulua.

DEL

Tanken er å sette opp tre blokker i fire etasjer med ca. 20 leiligheter i hver blokk. Tomta ligger på brinken ved Hermanshulua og strekker seg over det som tidligere var Gamle Trysilveg. Fra denne tomta er det tatt veldig mange bilder over Ydalir.

Vikingbygg i Elverum har opsjon på tomta som er kalt B11 i reguleringsplanen for Ydalir. Det er Norgeshus' hovedkontor i Melhus som skal gjennomføre reguleringsprosessen for tomta som er på ca. 12 dekar.

– Foreløpig har vi bare bedt om forhåndskonferanse, og har sendt med en illustrasjon av hvordan det kan bli, sier reguleringsarkitekt Ragnhild Hoff i Norgeshus.

Hun vet det er laget en masterplan for bygging i nullutslippsbydelen Ydalir med krav til, men har ennå ikke rukket å sette seg inn den.

– Vi starter med forhåndskonferanse, så starter vi reguleringsplanarbeidet etter det, sier Ragnhild Hoff i Norgeshus.

SIRUASJONSPLAN: Slik er den foreløpige situasjonsplanen som er laget over tomta. Hermnashulua ligger overst til venstre i kartet. Friområdet på midten er skråningen og friområdet på sørsida av skolen.

SIRUASJONSPLAN: Slik er den foreløpige situasjonsplanen som er laget over tomta. Hermnashulua ligger overst til venstre i kartet. Friområdet på midten er skråningen og friområdet på sørsida av skolen. Foto:

Artikkeltags