Han synes også det er respektløst av Løken å karakterisere Ydalir som et vanlig boligområde med en grønn innpakning, og tror det må basere seg på misforståelse og mangel på kunnskap.

– Som medlem i NTNU og SINTEF byggforsk forskningssenter ZEN har Elverum fått, og tatt tak i, en kjempemulighet. Forskningssenteret er enestående i verdenssammenheng på miljøvennlig byggeri, og Elverum Tomteselskap stiller krav til utbyggere på blant annet materialbruk, energiløsninger, tilrettelegging for sykkel og utforming av bydelen. Det er gjort grundig arbeid for å finne løsninger som står til miljøkravene, og samtidig sørge for at folk får et bedre bomiljø, sier Lange.

 

Vestad mer sentrumsnært?

Lange ser heller ikke den helt store forskjellen i avstand til sentrum mellom Ydalir og Vestad nord. 

– Regner vi fra Lokket er det 1 kilometer til Vestad nord og 1,4 kilometer til Ydalir skole. Fra Ydalir blir det gode gang- og sykkeltilbud til sentrum, i tillegg til kollektivtilbud. Ydalirs beliggenhet har også andre fortrinn: Nærhet til skogen, badeplasser, dagligvarebutikker, barnehage og skole, idrettshall og bydelspark.

Mer biltrafikk?

Løken slår også fast at Ydalir vil generere masse biltrafikk. Lange lurer på hvor han har den opplysningen fra.

Rapporten fra Transportøkonomisk institutt som Løken viser til sier: «Hvis vi ønsker å endre innbyggernes reisevaner, må vi endre de relative konkurranseforholdene mellom transportmidlene, i favør av de vi ønsker innbyggerne skal bruke mer av.»

 

– Her har vi gått lenger i planleggingen av Ydalir, enn det som kreves av en ZEN-bydel. Vi vet også at reduksjon i bilbruk vil gi stor miljøgevinst og en hyggeligere by. Tiltak i Ydalir er samarbeid med Hedmark trafikk om et bedre kollektivtilbud, som vil gagne hele Elverum. I tillegg blir bydelen svært tilrettelagt for sykkel, med gode forbindelser til relevante områder. Bilkollektivet er interessert i å tilby sine tjenester i Elverum som første by i Innlandet, på grunn av deres interesse i Ydalir-prosjektet, sier Lange.

Sår tvil

Politikere og administrasjon i nabokommunene har vist stor interesse for arbeidet som gjøres i Ydalir, og vil gjerne lære av det. Løken konstaterer at de som er miljøbevisste vil gjennomskue Ydalir-prosjektet, og heller flytte til Hamar.

 

– Foreløpig er det ikke bygget et eneste hus i Ydalir. Elverum må nå posisjonere seg, og jobbe smart for å beholde sin positive vekst. Å så tvil om gode, miljøvennlige prosjekter, der kommunen og private investerer store summer for å tilby potensielle tilflyttere noe enestående, er ikke veien å gå, sier Odd-Erling Lange.