Nybygd gangsti langs Sagåa: – Det er så fint å gå tur her!

Mary Barung går lange turer med hunden hver dag, og setter stor pris på den nye gangstien langs Sagåa fra Sagåvegen til lekeplassen i Øvre Sagåa.

DEL

– Jeg liker alt de driver med oppi her. Det blir veldig fint, fortsetter Barung.

Den nye stien er en del av Ydalirprosjektet og er blitt til ved hjelp av mange gode hjelpere, forteller prosjektleder Anna-Thekla Tonjer.

Grunneierne Gunnar Aakrann Eek og Opplysningsvesenets fond har stilt området til disposisjon, Kommuneskogen har hogd langs stien, Emil Håberget AS har anlagt stien og bygd to bruer over Sagåa, den ene så bred ar det kan kjøres løypemaskin over den.

For til vinteren blir det mulig å gå i oppkjørte løyper fra Ydalir skole, gjennom undergangen, over Sagåa og gjennom skogen til den nye løypa kobler seg på løypenettet i Svarholtet via Damtjernløypa. Den nye løypetrassen er allerede hogd ut fra brua til

Etter hvert er planen at Ydalir vel skal rydde og drifte turstien, men siden det ennå ikke er bygd boliger i Ydalir, og ingen velforening stiftet, har Elverum-avdeling av Finnskogen turistforening sagt seg villige til å være stifaddere og holde stien i orden.

– Nå er det bare for alle å ta stien i bruk. Den går fra lekeplassen i Øvre Sagåa til Sagåvegen, sier Anna-Thekla Tonjer.

Artikkeltags