Mange vil leie den nye gymsalen i Ydalir. Men de må vente til etter jul

Flere lag og foreninger har tatt kontakt med kulturavdelingen og Ydalir skole fordi de vil leie det nye idrettsanlegget. Men skolen skal innkjøres først.